Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

 

2004-02-18

 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län

391 86 KALMAR

 

 

709-1041-04

Ärende: Begäran om omprövning av Beslut 2004-02-06 samt tillägg till begäran om utredning 2004-01-20

 

Undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand, ordförande i NKMR, begär härmed att länsstyrelsen i Kalmar län skall ompröva sitt ovan angivna beslut.

 

I beslutet 2004-02-06 anger Länsstyrelsen att man inte ämnar företa någon särskild åtgärd med anledning av vår skrivelse eftersom de två utredningar som NKMR:s anmälan nämner är jämförelsevis gamla (minst två år). Därvid bortser Länsstyrelsen från det faktum att de individer som har drabbats av dessa psykologers "utredningar" tvingas leva med resultatet än i dag. Deras rätt till privat- och familjeliv som garanteras av Artikel 12 i FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, Artikel 8 i den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och Artikel 16 i FN:s Barnkonvention har blivit kränkt med stöd av utredningarna gjorda av de nedan namngivna psykologerna på Västrumsgården.

 

Brott mot mänskliga rättigheter kan inte preskriberas. ¹)

 

I fallet Anneli Ljungqvist och hennes son blev pojken tvångsomhändertagen och bortförd till för sin mor okänd adress i mitten av januari 2002. Han är fortfarande tvångsomhändertagen och hans familj är splittrad. Utredaren var Charlotte Lindvall.

 

I fallet Gueblaoui är Rabie Gueblaoui tvångsomhändertagen sedan mitten av år 2000 och hans föräldrar Mounir och Zohra Gueblaoui utkämpar en ojämn kamp för pojkens återförening med sin familj. Utredaren var Annelie Waldau.

 

 

 

_____________

¹) Misbruk av 'foreldelse' av Marianne Haslev Skånland

Tillägg till anmälan

Som tillägg till min anmälan begär jag att länsstyrelsen i Kalmar län skall även granska den utredning av Gisela Djerf som gjordes av Charlotte Lindvall under perioden 2001-08-21 – 2001-12-20.

 

För rättsäkerhetens skull - och inte minst för de inblandade barnen och deras föräldrar - är det därför viktigt att utreda ovan angivna psykologers utredningar samt huruvida fler beslut fattats på grunder av felaktiga utredningar förmedlade av Västrumsgården AB. Besluten är ju som bekant av livsavgörande betydelse för de här barnen och deras föräldrar.

 

Jag emotser skriftlig bekräftelse på att ni mottagit denna anmälan samt uppgift om vilka åtgärder min anmälan föranleder från er sida.

 

Olofstorp, dag som ovan

 

 

 

Ruby Harrold-Claesson,

Jur. kand,

Ordf. i NKMR

www.nkmr.org

 

 

Tillbaka till anmälningar & beslut

 

 

Powered by AIS