Dalslandsfallet - Birgitta Hellwigs JO-anmälan


 

13 januari 2009

 

Justitieombudsmannen

Sveriges Riksdag

Box 16 326

103 26 Stockholm

 

 

Som framgår av medsända tidningsartikel har en mentalt störd 12-årig tysk pojke rymt från ett behandlingshem i Tösse i Dalsland. Personalen på hemmet anmälde försvinnandet först ett dygn senare. Lyckligtvis hittades pojken oskadad.

 

Men det hade likaväl kunnat sluta så att den mentalt störde pojken frusit ihjäl ensam i den kalla nordiska vinternatten.

 

Jag ber nu JO undersöka om de svenska myndigheter, som godkänt ett sådant behandlingshem, har gjort något fel vid tillståndsgivningen eller brustit i kontroll av verksamheten vid hemmet.

 

Är detta ett medicinskt behandlingshem och vilka är behandlingsobjekten? Eller är det ett Guantanamo för tyska (och svenska?) tvångsomhändertagna barn ?

 

Jag ber JO utreda denna fråga och framförallt fastställa vilka svenska tjänstemän som gjort sig skyldiga till försummelser i kontrollen av hemmet.

 

Jag vore tacksam få meddelande om vilka åtgärder JO vidtagit med anledning av detta brev.

 

Jag är svensk medborgare och bosatt i Tyskland.

 

Med vänlig hälsning   

                                                            

Birgitta Hellwig

Pommerotterweg 37

DE- 520 76 Aachen

Tyskland/Deutschland

 


Dalslandsfallet - JO:s svar på Birgitta Hellwigs JO -anmälan

Dalslandsfallet - Siv Westerbergs anmälan till Åklagarmyndigheten i Uddevalla

Försvunnen tysk pojke hittad oskadd

Av DN/TT - 2009-01-06

Artiklar

 

 

Powered by AIS