Swedish

Välj ditt språk

Jurist anmäler behandlingshem efter tidningsnotis

Av Anna Nyberg

 

 


Anna Nyberg är journalist på DALSLÄNNINGEN. Artikeln är tidigare publicerad i DALSLÄNNINGEN den 6 februari 2009.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

TÖSSE

 

En notis i Dagens Nyheter samt en insändare i Dalslän­ningen tidigare i år har fått en kvinnlig jurist i Göte­borg att reagera och göra en anmälan till åklagarmyndigheten.

Ärendet gäller den tolvårige pojke med en mental störning som i janu­ari i år rymde från ett behandlings­hem i Tösse. Behandlingshemmets tyska personal väntade ett helt dygn med att anmäla hans försvinnande till polisen.

- För varje vuxen person måste det vara uppenbart att om ett barn på flykt i januari i det kalla klimatet som finns i Sverige, somnar utomhus eller i ett oeldat hus på grund av utmattning under flykten, före­ligger en alldeles uppenbar fara att barnet fryser ihjäl, skriver juristen i sin anmälan till åklagarmyndighe­ten.

 

Hon skriver vidare att det givet­vis inte är tillräckligt att personalen på behandlingshemmet ifråga själ­va letar efter barnet.

 

- Alldeles särskilt som det tydli­gen rör sig om tysk personal som rimligen inte kan ha någon större lokalkännedom om skogarna i Dalsland. Jag menar att här förelig­ger från personalens sida brottet "framkallande av fara för annan".

 

Kan vara mordförsök

Juristen framför att alternativrubricering, enligt hennes mening, även skulle kunna vara försök till mord med eventuellt uppsåt.

 

- Jag vill med skärpa framhålla att underlåtenhet att agera för att rädda livet på ett barn givetvis är straffbar när det gäller vårdperso­nal som har vårdansvar för barnet.

 

Till sin anmälan bifogar juristen dels en notis från DN, dels en insändare som publicerades i Dals­länningen 20 januari med rubriken "Ett Guantanamo i Dalslandssko­garna", som ifrågasätter precis samma sak som anmälaren.

 

Juristens kännedom om ärendet kommer enbart från de bifogade tidningsklippen.

 

 

 

Dalslandsfallet - Tyskt barn rymt från tyskt barnhem i Dalsland
En serie artiklar i olika media, 2009-01-06 - -


Ett Guantanamo i dalslandsskogarna?

Av Siv Westerberg

Dalslandsfallet - Siv Westerbergs anmälan till Åklagarmyndigheten i Uddevalla

Dalslandsfallet - Birgitta Hellwigs JO-anmälan

Försvunnen tysk pojke hittad oskadd

Av DN/TT - 2009-01-06

Artiklar

 

 

 

Powered by AIS