Barnets bästa kräver att barnet inte ska misshandlas i rättsprocessen!

 

Av Donald Söderberg

 

 

 

 

 

 

 

Donald Söderberg är far till Jimmy Söderberg, offret i det riksbekanta Rumskullafallet. Denna inlaga av Donald Söderberg i Oskarshamnsfallet är tidigare publicerad i Vimmerby Tidningen den 16 december 2002.

 

 

 

Inlägget återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar till signaturen Bolu

 

 

 

Du blandar uppenbarligen ihop torsk och människor när du inte kan förstå ett sådant uppenbart rättsövergrepp som skildrades i Uppdrag Granskning den 10/12 där det beskrivs hur myndighetspersoner kan ljuga och förvanska fakta uppgifter, en arbetsmetod som är allmänt utbredd i Sveriges socialförvaltningar av idag.

 

 

 

Detta är inte bara ett enstaka fall och du tycks ta detta i försvar. Att du inte tycker om amerikansk snyftmusik må vara din ensak, måhända du hellre tycker om den forna öststatsmusiken bättre.

 

 

 

Jag har tidigare sett ett TV-program som handlade om hur öststatsbarnen har det i dagsläget på barnhemmen i fråga. Slutsatsen av reportaget var att myndigheterna gjorde inget för att hjälpa barnen till ett drägligt liv. Gjorde man detta skulle många ur de s k vårdhemspersonal bli arbetslösa. Tycker inte du att det är rättsvidrigt i det fall som visades i Uppdrag Granskning den 10/12 där en s k psykolog och tillika ägare till des sk utredningshemmet som anlitades av kommunen mot en ersättning av 7500 kr per dygn på oriktiga grunder utfärda ett utlåtande som resulterar i att den lille pojken omhändertogs? Familjen alltså pojkens föräldrar och hans morföräldrar har blivit bestulna rättigheten som lagen ger dem att ta hand om sitt barn av de berörda sociala myndigheterna.

 

 

 

Barnets bästa kräver att barnet inte ska misshandlas i rättsprocessen!

 

 

 

Det är beklämmande att du inte förstår att detta rättsövergrepp har blivit begånget. Du vill ifrågasätta journalistiken som presenterades i TV-programmet men normalt tänkande människor har ifrågasatt socialtjänstens agerande mot den lille pojken och hans familj. Du tycks ha missat att det pågår en folkstorm mot socialnämnden!

 

 

 

Det är uppenbart att du inte vill stå för dina åsikter. Det är fegt att du inte sätter ut ditt rätta namn.

 

 

 

Det vore bättre om du uppmuntrade socialtjänstemän, utredningspsykologer och politiker och domarna i förvaltningsdomstolarna som slaviskt följer socialtjänstens diktat, att utbilda sig och hålla sig till sanningen och att lära sig att följa lagen i stället för att stödja dem i deras missgärningar.

 

 

 

Jag vill tipsa dig att besöka NKMR:s hemsida på Internet för vidare kunskapsinhämtning. Då kanske du förstår att det är illa ställt med rättssäkerheten för barn och deras familjer i rättsstaten Sverige.

 

 

 

Uppdrag gransknings dokumentär om Lars och Karin och deras lille som Carl handlade om en familjs grundläggande mänskliga rättigheter. Om du har uppfattat det som något annat då har du inte kunnat tillgodogöra dig informationen.

 

 

 

Vänliga hälsningar från Rumskulla pojkens pappa

 

Donald Söderberg.

 

 

 

 

 

 

 

Andra artiklar m m av Donald Söderberg

 

 

 

Tvivelaktiga barnomhändertaganden - Svar på tal. Av Donald Söderberg

 

 

 

Jimmy Söderbergfallet. Munchhausen by Proxy eller kroppslig sjukdom? Av Donald Söderberg

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS