HÖG TID FÖR UTVÄRDERING OCH ANALYS AV UTSATTA BARNS SITUATION I DET NYA SAMHÄLLET.

Av Jan-Olof & Gudrun Larsson

 

 

 

 

 

Makarna Jan-Olof & Gudrun Larsson har ingående och nära kännedom av systemet som de beskriver i denna debattinlaga som publicerades i Fria Ord på Göteborgs-Postens nätupplaga den 19 juni 2002 och åtskilliga andra tidningar t. ex Sundsvallstidningen under rubriken ORDET NU, Avdelningen Politik, Smålandsposten, Norra Västerbotten, Hälsingborgs Dagblad, Barometern och Trollhättans Tidning.

Författarna skrev ett uppföljningsinlägg med titel "Utvärdera barns situation i det nya samhället".

Inlägget publicerades under psydonymet "Smulan", men på NKMR:s artikelsida väljer de att framträda med sina namn.

Artikeln återges här med Jan-Olof & Gudrun Larssons benägna tillstånd.

 

 

 

 

Förra året blev 18000 barn placerade i samhällelig vård; i fosterhem eller på institution. För de 13-16-åringar som omhändertogs för tio år sedan misslyckades en tredjedel av placeringarna. Detta är en redig rapport från Socialstyrelsen.

Samhället är inte alltid en så bra förälder och vårdare som den borde vara, och barn som tvingas vårdas genom samhällets försorg klarar sig inte alltid bättre än barn som vuxit upp i riskfamilj.

 

***

 

Den senaste tiden har larmrapporterna duggat tätt om missförhållanden och övergrepp mot omhändertagna utplacerade barn på institution eller fosterhem. Föräldrar och anhöriga som larmar blir ignorerade och på ett brutalt sätt bortstötta med orden "detta har du inte med att göra". Det är ett känt fenomen att "slaget barn slår". Inlärning genom imitation och där ångesten uttrycks genom att barnet slår eller mobbar. Även vi föräldrar har samma egenskaper, har man försökt larma och blir bemött med orden "detta har du inte med att göra", ja, då mister man förtroendet för rättssystemet och samhällets grundstenar och vänder det ryggen.

 

***

 

Likaså kan misshandel pågå under lång tid i en vanlig familj innan några åtgärder vidtas och inte allt för sällan blir misshandlade barn ignorerade. Själva har vi sett hur barn används i terapeutiskt och experimentellt syfte av socialen för att göra ensamstående förälder som mår psykiskt dåligt bra.

Priset och resultatet blev istället omhändertagande av barnen och föräldern blev ännu mer dålig. Barnen förlorade sin identitet och sina naturliga skyddsnät och fick trauma för resten av livet. Föräldrarna förlorade all kontakt med barnen och fick trauma.

 

***

 

Man kan fråga sig: finns det någon plats för barn i vårt samhälle idag, och vem ser till barns bästa och behov? Men innan dessa frågor ställs bör man ta reda på målsättningen med vad som är det bästa för barnet och dess behov och hur kan man arbeta för detta? Sist men inte minst viktigt, vilken typ av samhälle vill vi ha?

 

***

 

Samhället har förändrats i en allt snabbare takt. Det kulturella språket med droger och våldsutbud via TV-film och dataspel, ökad kroppsfixering samt ett försämrat nätverk mellan släkt, familj och barn. Kärnfamiljen har förändrats och kanske splittrats. Barnen tycks ha fått sin naturliga plats på ofta överfyllda dagis redan från 1,5 års ålder. Låter det negativt? Ja, räknar man dessutom in alla nedskärningar gjorda inom samhällets viktiga sektorer som skola, vård och omsorg så blir bilden allvarligare. Vi har fått ett hårdare samhällsklimat.

 

***

 

Barnen har blivet allt mer utsatta i vårt förhårdnande samhällsklimat men har trots detta samma grundbehov som tidigare, och jag tror man vågar påstå att barnfamiljerna befinner sig i en ständig kris genom det allt hysteriskt snabbare föränderliga samhället. Ett samhälle där rättsväsendet och socialtjänsten samt familjepolitiken inte förändrats i takt med det förhårdnade samhällets ökande tempo. Tecken på detta är att brottsligheten har ökat bland barn och ungdomar. Barn och ungdomar som i det nya samhället inte har sina naturliga nätverk får godtyckliga förebilder som kan gå farligt snett.

 

***

 

Det tycks råda en stor diskrepans mellan Astrid Lindgrens barnvänliga Bullerbyn-Sverige och ett Sverige där förekomsten av en "barn-gulag" en gång väckte så stor internationell uppmärksamhet för att så många barn var omhändertagna i Sverige. Idag är den officiella siffran 18000 omhändertagna barn eller kanske betydligt fler samtidigt som det i dagsläget rapporteras om våldsamma missförhållanden och övergrepp bland dessa så utsatta barn utan naturliga nätverk.

 

***

 

Eftersom LVU-fallen först och främst väcker stor upprördhet på det mänskliga planet lämnas det nationalekonomiska perspektivet ofta åsido. Men faktum är att uppgifter framkommit att en enda placering av ett barn på en institution kan kosta 10000 kronor per dygn och för att inte tala om vad familjehemmens ersättningar kan vara. Vilka resultat uppnår man med dessa pengar, och kunde pengarna användas istället för att rädda kärnfamiljen eller rädda förhållandet barn och föräldrar?

 

***

 

Samhällets politiska institutionella redskap har stärkt sina nätverk tack vare datorerna och detta gäller även de internationella nätverken mellan nationer. Däremot har familjer och barns nätverk blivet desto mer försvagade och anonymiteten och rädslan har ökat i dramatisk hastighet.

 

***

 

Vi menar att samhällsstrukturen har förändrats och förändras så dramatiskt att en nationell analysgrupp behöver tillsättas för att utreda vad som gått snett eftersom samhället har misslyckats med sin familjepolitik och förmågan att värna om barnen och deras nätverk. Vi menar att hela LVU-lagen och Socialtjänstlagen är ur tiden och som det visat sig i det nya samhället istället utnyttjar barn för ekonomisk profitering. Vi anser att FN-konventionerna och Barnkonventionerna inte respekteras genom LVU och Socialtjänstlagen. Vi menar att denna nationella analysgrupp sammansättning inte borde rekryteras ur de traditionella etablissemangen utan istället rekryteras ur grupper som inte är politiskt och fackligt bundna och som har praktisk  erfarenhet.

 

SMULAN

 

 

Utvärdera barns situation i det nya samhället. Av Jan-Olof & Gudrun Larsson

 

Tvångsplacering av barn är synnerligen lukrativt. Av Ruby Harrold-Claesson

 

Alvorlige grunner till omsorgsovertagelse? Av Marianne Haslev Skånland

 

Tvångssterilisering i går - Tvångsomhändertagande av barn i dag. Av Susanna Svensson

 

Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling? Av Peter Klevius

 

Hög tid att avskaffa odemokratiska maktstrukturer. Av Lisbeth Lindeborg

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS