Jävig domare får inte döma

Av Sven L-O Johansson 


Artikeln är tidigare publicerad i Värmlands Folkblad, VF den 25 september 2008. Den har numera försvunnit från tidningens hemsida. .

Artikeln återges här eftersom den har stort intresse för NKMR:s läsare.

 

Arvika En domare i länsrätten är jävig och får inte handlägga ett mål när han en gång har dömt om samma sak som kommer upp på nytt, exempelvis för att en högre instans skickat tillbaka det till underrätten. Däremot finns det inget som hindrar att han dömer i andra frågor som berör samma mål.

 

Så kan man sammanfatta en dom från kammarrätten som gäller en tvist om ett omhändertagande enligt LVU (lagen om vård av unga) av tre barn i Arvika.


Föräldrarna överklagade kommunens beslut och ville ha barnen tillbaka. Länsrätten avslog detta, och beslutade också att barnen inte behövde ha något offentligt biträde. Länsrättsdomen överklagades till kammarrätten, som fann att beslutet att neka offentligt biträde var fel, och därför skickade ärendet tillbaka till länsrätten.


Föräldrarnas juridiska ombud har anmält jäv mot de domare som avgjorde målet i länsrätten första gången. Kammarrätten kommer fram till att den domare som avgjorde frågan om överklagande inte kan vara med och döma i målet igen, men att de som beslutat i frågan om offentligt biträde inte kan anses som jäviga. Att en av de senare tidigare dömt i ett annat mål som berörde samma personer medför heller inget hinder för honom att ta sig an det nya målet.

 

 

 

Jävig domare får inte döma

Av Sven L-O Johansson, Värmlands Folkblad, vf.se, 2008-09-25


Domarjäv efter återförvisning
Kammarrätten i Göteborg: 5728-5729-08

 

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till NKMR:s Entrésidan

 

 

 

 

Powered by AIS