Kritik mot fosterhemsplacering

 

 

Notisen är införd i Göteborgs-Posten lördag den 17 juli 1999, sid. 4. Den återges här för att visa effekterna av tvångsomhändertaganden av utländska barn.

Artikel 2 i Tilläggsprotokollet till den Europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna ålägger Staten att respektera föräldrarnas rätt att uppfostra sina barn enligt sin egna religiösa tro.

Artikel 8 i FN:s Barnkonvention garanterar barnet rätten till sin identitet.

 

 • GÖTEBORG:

  En rad muslimer i Göteborg protesterar mot att en somalisk flicka från Göteborg har placerats hos en ickemuslimsk familj i Trollhättan. I ett brev till stadsdelsnämnden i Biskopsgården kräver de att flickan omedelbart flyttas till en muslimsk familj där hon kan få rätt uppfostran och stöd. De reagerar också mot att ingen av de muslimska föreningarna i Göteborg, ett 40-tal, kontaktades eller erbjöds att ta hand om flickan innan hon placerades i fosterhem. (TT)

   

  Till Chefen för familjehemsverksamheten i Biskopsgården idkar handel med barn

  Till Rapporter

  Tillbaka till Artikelindex

   

   

Powered by AIS