Swedish

Välj ditt språk

Linköpingsfallet - Fallet Samuelsson
Fallet Samuelsson utspelade sig under 2000 - 2002. Familjen blev totalt splittrade då de tre barnen placerades i tre olika fosterhem. Charlotte Palmefors, journalist på Östgöta Correspondenten, följde fallet och skrev nedanstående serie artiklar om det. Fallet anmäldes till Justitieombudsmannen, som uttalade kritik mot socialnämnden i Linköping. Artiklarna är tidigare publicerade februari 2001 - september 2002.


JO-anmälan mot Linköpings kommun



Yttrande över socialtjänstens yttrande till JO



 

Artiklar om Linköpingsfallet



JO kritiserar socialtjänsten
Av Jan L Lindgren



Föräldrar till tvångsomhändertagna barn polisanmäler socialtjänsten
Av Charlotte Palmefors



Jurist JO-anmäler socialen i Linköping
Av Charlotte Palmefors


Nu skiljer man på Jens och Johan
Av Charlotte Palmefors


Myndigheterna misshandlar barnen
Av Peter



Är vissa barn värdelösa?
Av Anita Strand-H



Stackars pojkar
Av Solveig



Socialen: Man uttalade dödshot mot tjänsteman
Av Charlotte Palmefors



Annan intressant läsning

LVU - Barnmisshandel i lagens namn
Av Ulla Wall-Johansen



Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling?
Av Peter Klevius



Tillbaka NKMR:s Artikelsektion



Till Justititeombudsmannen

Till NKMR:s Artikelarkiv

Tillbaka till NKMR:s Huvudsida

 

Powered by AIS