"Nordiskt Seminarium i Oslo om bekämpande av terrorism och iakttagande av mänskliga rättigheter", 22 oktober 2003

 

 

 

Den 22 oktober 2003 anordnade Norges justisdepartement NORDISK SEMINAR I OSLO: "BEKJEMPELSE AV TERRORISME OG IVARETAKELSE AV MENNESKERETTIGHETER". Seminariet riktades till de nordiska länderna. Den svenska listan över de inbjudna upptar bl. a Justitieutskottet, Högsta domstolen, Riksåklagaren och fyra ledande svenska universitet. Inbjudan kom via Sveriges Justitiedepartement. 

Som en av sju frivilliga internationella organisationer inbjöds NKMR att delta i seminariet.

 

 

 

Bekjempelse av terrorisme og ivaretakelse av menneskerettigheter

 

Inbjudan till nordisk seminar i Oslo

 

Rapport från nordiskt seminarium i Oslo

 

 

Tillbaka till Rapporter

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Powered by AIS