• Omyndigförklarade politiker

  Av Sven-Erik Berg, Nordmaling

   

   

Sven- Erik Berg och hans hustru Ingrid Berg är aktiva i Mormorsupproret. Paret Berg har utkämpat ett veritabelt krig mot socialtjänsten för att få ta hand om sitt eget barnbarn. De har vunnit striden om barnet. Socialtjänsten polisanmälde makarna för förtal m m. Umeå tingsrätt och Hovrätten för Övre Norrland har dömt Sven-Erik och Ingrid Berg till stora skadestånd för förtal av socialarbetarna.

Artikeln är skriven som ett inlägg i DN-debatten den 20 januari 2000, men dess öde är f . n. okänt.

 

 • Beslut och åtgärder som skall beskära den enskilde individens och familjens rätt duggar tätt i vårt land, som faktiskt fortfarande officiellt kallas en demokratisk stat.

  Det senaste utspelet från Socialstyrelsen kunde vi ta del av i DN 17 januari. Experterna (?) vill helt enkelt omyndigförklara "lågutbildade" ledamöter i kommunens beslutande församlingar. Socialsekreterare bör, enligt uttalande från Socialstyrelsen, tydligen ha oinskränkt beslutanderätt i de familjesplittringsärenden som kallas "familjehemsplacering av barn".

  Det är ju redan tidigare så att det är den enskilde socialsekreterarens s. k. utredning som i hög grad styr besluten i beslutande församling. Vi vet ju att beslutet i en nämnd bara är ett sätt att flytta över det officiella ansvaret från den enskilde tjänstemannens axlar till en anonym grupp.

  Karin Tengvald, med ansvar för att utreda socialt arbete, hävdar att besluten skall fattas av "personal med utbildning för socialt arbete och med yrkesmässig kompetens".

  Det har visat sig att den yrkesmässiga kompetensen hos vissa socialsekreterare utgör ett direkt hot mot vad de flesta människor anser vara ett normalt familjeliv. Socialsekreterare behöver inte mer makt - tvärtom !

  Högutbildade beslutsfattare utgör ingen garanti för kloka beslut. Beslutsfattare som utbildat sig inom ett begränsat område torde närmast vara en garanti för motsatsen. "Fackidioter" kan ha svårt för att låta sunda förnuftet tala. Därför skall de deltaga som rådgivande sakkunniga, men ej enväldigt besluta inom sitt specialområde.

  En svetsare, bonde, postkassörska eller ett affärsbiträde i 50-årsåldern har generellt en bredare livserfarenhet än en socionom som tillbringat "halva livet" på skolbänken. Teoretikern har ofta en annan uppfattning om verkligheten, än den som lever mitt i nämnda verklighet.

  Måhända är det här utspelet från Socialstyrelsen en reaktion på den lagändring vi fick till stånd under föregående år, då det fastställdes att släkten skall utredas i första hand, om och när en fosterhemsplacering diskuteras. Är ledamöterna i Socialstyrelsen rädda för att deras och socialsekreterarnas makt skall begränsas ? I så fall kan jag ge ett lugnande besked.

  Så länge socialsekreterarna ostraffat kan strunta i lagar, förordningar och domstolsbeslut är åtminstone deras maktposition ohotad.

  Sven-Erik Berg
  Kungsvägen 81
  914 32 NORDMALING
  Tel. o fax 0930-10911

   

  Tinafallet

  Socialnämnden i Örnsköldsvik struntar i länsrätts dom

  Socialförvaltningar kan ostört missköta ärenden

  Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS