Oskarshamnsfallet - Mormorsupprorets inlägg i debatten.

 

Vi vill inte att fler barn och föräldrar drabbas av felaktiga "värderingar"
Av Margit Eliasson & Margareta Palm, Mormorsupproret

 

 

 

 

 


Margit Eliasson och Margareta Palm är fd språkrör i det nyligen nedlagda Mormorsupproret.

Artikeln sändes till tidningen Barometern men de har vägrat att publicera den.

 

Artikeln återges här med författarnas benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

Ungdomarna i Oskarshamn Karin och Lars blev hela Sveriges angelägenhet efter att Uppdrag Granskning tog upp omhändertagandet av deras son Carl under 2003.

 

Nu har Socialstyrelsen (031216) riktat ”skarp kritik” mot den utredning som psykolog Paul Bergman gjorde och som enl. Socialstyrelsen hade en avgörande betydelse i de flesta frågor som socialnämnden ville att Västrumsgården AB skulle utreda och som blev avgörande då Länsrätten på begäran av Socialnämnden i Oskarshamn omhändertog Karin och Lars son Karl.

 

Eftersom 3 år nu gått sedan psykologutredningen till utredningen hos Socialstyrelsen blev klar, begär de endast övervakad tjänstgöring, men skriver också att hade det inte inträffat preskription så skulle varning inte ha varit tillräcklig.

 

Socialstyrelsen anser att psykolog Paul Bergman bör sättas under övervakning i 3 år.

 

Enl. lag från 1999, hade detta utretts före 1999 hade troligtvis krav ställts på att psykolog Paul Bergman skulle förlora sin legitimation. Idag blir det bara ”övervakning”. (Alltså hade de begärt indragen legitimation då det endast finns varning och indragen legitimation att välja på i själva legitimationsfrågan.)

 

Mormorsupproret begärde hos Socialstyrelsen (som anser målet avslutat), Länsstyrelsen i Kalmar län (som handhar ärendet med diarienummer 479/2003) och Socialnämnden i Västervik (som inte svarat) med följande:

 

"Härmed begär vi att Länsstyrelsen i Kalmar län / Socialstyrelsen/socialnämnden i Västervik utreder hur många barn och föräldrar som oförskyllt drabbats av psykolog Paul Bergman Västrumsgården AB utredningar som slutat i ett omhändertagande av barn, eller fått felaktiga och osakliga omdömen vid utredningarna.

 

Detta är väldigt viktigt för Västrumsgårdens AB:s fortsatta förtroendekapital, detta gäller även de båda socialnämnderna och rör inte bara barnet och dess framtid utan hela dess familj och de närstående.

 

Vi hoppas även att Socialnämnden i Västervik och i Oskarshamn ser till att kvalitetssäkra sina ”konsulter” i framtiden och ser till att dessa utredare har skriftliga bevis för sin behörighet och inte bara ” tror ”när de säger sig kunna/tror sig klara detta.

 

Det heter ju ”Barns bästa” då skall också en behörig person göra utredningen, inte en som ”tror” han/hon kan.

 

Vänligen

 

Margareta Palm
Margit Eliasson
Mormorsupproret"

 

 

 

Många frågor dök upp, då inkom detta från Svea Borga, frågor som vi helt delar och som borde vara viktiga för alla barnfamiljer, vem vet vem som drabbas härnäst ?

 

Svea Borga undrar om Socialnämnden kommer att:

 

1. Frivilligt stödja föräldrar/barn i en ev. skadeståndsprocess mot vårdföretaget eller kanske betala skadestånd för att man misslyckats i sin myndighetsutövning?

 

2. Kräva tillbaks alla pengar (över 6000/dygn) som man betalt till vårdföretaget när de så misskött sitt uppdrag ?

 

3. Verka för att hela skadeståndsprocessen görs om eftersom föräldrarna fått förhandla i ett sådant rättsligt underläge hela tiden och Länsrätten liksom nämnden har haft felaktiga underlag för sina bedömningar?

 

4. Säga ifrån så att socialchefen och andra högre tjänstemän nu slutar att i olika sammanhang (föreläsningar m.m.)uppträda tillsammans med Vårdföretaget ?

 

5. Sluta placera Oskarshamnsbarn eller vuxna Oskarshamnsbor i nämnda vårdkoncern ?

 

6. Verka för ökad rättssäkerhet t.ex. genom att oberoende experter ska kallas in i den här typen av ärenden för ”en second opinion” så att allt inte står och faller med expertutlåtande som andra måste lita på ?

 

7. Be föräldrarna om ursäkt och se till att även barnet kan kompenseras om han så kräver när han blir myndig ?

 

8. På andra sätt söka ställa saker och ting tillrätta på bästa sätt ?

 

9. Varför har Länsstyrelsen valt att enbart granska psykologens roll i ”Oskarshamnsfallet” men inte att utreda vilka andra familjer psykologen utrett med sin bristfälliga kompetens.

 

Det kan ju finnas fler barnfamiljer som drabbats som Karin och Lars.

 

Om en läkare gjort felaktiga behandlingar kollas det givetvis upp vilka fler som drabbats men inte när det gäller psykologen, varför ? Hur motiverar man det ?

 

 

 

Svea Borga ställer även frågan till Mormorsupproret, Föräldrar och deras ombud och RFFR och NKMR:

 

Hur ställer ni Er ?

 

- Hur följer ni upp Oskarshamnsfallet nu när socialstyrelsen sågat den psykologutredning som enligt samma socialstyrelse hade avgörande betydelse i rättsprocessen där ett barn tvångsomhändertogs ?

 

– Det är i allmänhetens intresse att veta hur socialtjänsten nu ställer sig – om de går emot socialstyrelsens experter och menar att de har fel. Om de hävdar detta, vad grundar de det på ?

 

- Om de anser att socialstyrelsen har rätt bör det bli konsekvenser på olika sätt, dels bör vårdavgiften återbetalas till kommunen, dels måste man rimligtvis erbjuda föräldrarna att gå igenom en adekvat psykologisk utredning för att på ett korrekt sätt ta ställning till om barnet kan successivt eller i högre grad vårdas av föräldrarna med olika stödinsatser.

 

- Det är av intresse att veta hur ledamöterna i socialnämnden och Länsrätten som fattade  beslut på felaktigt underlag ställer sig till detta idag.

 

Det är också av intresse att veta varför Socialstyrelsens handläggning drog ut på tiden (närmare ett år ) så att de inte kunde agera i legitimationsfrågan.

 

Detta trots att flera påstötningar gjorts om handläggningstiden och dessutom JO-anmälan om detta gjorts.

 

Märk att socialstyrelsen ofta kritiserar socialnämnder för att de inte utreder Barnavårdsärenden inom 4 månader som lagen föreskriver.

 

 

 

– Socialstyrelsen skriver att en erinran inte skulle vara tillräcklig åtgärd varvid man förstår att de då skulle ha föreslagit indragen legitimation – om nu inte ärendet, som ju skett, hunnit preskriberas i legitimationsfrågan. Däremot är det en annan preskriptionstid för begäran om övervakad tjänstgöring, som man begär.

 

- Varför prövade inte Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ärendet direkt ?

 

- Ur allmänhetens intresse är vidare hur psykologen själv ser på det hela, liksom psykologförbundet.

 

- Hur ser verksamhetsledningen vid Västrumsgården AB på psykologens fortsatta arbete inom koncernen ?

 

Får han varning/disciplinpåföljd, sparken, eller ingår han så mycket i ägarnätverket att man försvarar hans fortsatta anställning utan någon som helst åtgärd ?

 

– Har inte myndighetsutövningen mot lagstiftarens intentioner privatiserats , när en så stor och avgörande del av utredningen utförts av ett vårdföretag? På vilket sätt har socialnämnden självständigt granskat om ex. psykologutredningen var korrekt innan man fattade beslut?

 

Enligt Socialstyrelsen byggde det mesta i utredningen - om föräldrarnas förmåga etc. - på psykologutredningen.

 

- Hur kan det komma sig att barn och föräldrar blir så rättslösa i ett sådant här ärende? När alla olika granskande myndigheter har sagt sitt och på olika punkter kritiserat utredningen – är barnet sedan länge skiljt från sina föräldrar. Detta innebär att rättsläget nu måste ta ställning till ev. skador som en återflyttning av barnet skulle kunna innebära, det vill säga, även om föräldrarna i en korrekt utredning skulle kunna bedömas klara av att med stöd ta hand om sitt barn så gäller det kanske inte längre deras eget barn då socialnämnd och rätt måste utgå från barnets nuvarande situation.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vi i Mormorsupproret undrar:

 

Hur länge skall detta få fortgå ? Barn och föräldrar är ju helt utlämnade i dagens Sverige, som ju tyvärr också ger utrymme för t.ex. sådana som Lisbeth Pipping som i samband med Oskarshamnsfallet gick ut i media och föreläste i olika socialdistrikt och sa att ”alla handikappade inte skulle få ha barn” utan några nyanser, detta gällde alla oavsett graden av handikapp.

Vi anser att trots att hon själv haft en dålig uppväxtmiljö ger detta henne ingen självklar rätt att kategoriskt döma andra eller ”slå på de som redan ligger.”

 

Var fanns Handikapporganisationerna då, det var skrämmande tyst. Höll de med?

 

Vi anser att varje människa, stor som liten, är unik och skall bedömas efter sina egna möjligheter och resurser.

 

Angående Uppdrag granskning och Janne Josefsson: är det inte dags att lyssna på budskapet innan man slår ihjäl budbäraren? I det här fallet visade det sig ju att budbäraren hade rätt.

 

Ni som läser detta, hjälp oss protestera mot att en psykolog trots att Socialstyrelsen riktat ”skarp kritik” mot honom kan fortsätta sitt arbete som om ingenting har hänt. I Aftonbladet 18/12 -03 säger socialchefen i Oskarshamn, Rolf Persson att de kommer att anlita psykologen även i fortsättningen !

 

Mail till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., socialnäDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Mormorsupproret

 

 

 

”För dumma” för att ha barn - OSKARSHAMNSFALLET

 

Några artiklar om hur socialens personal i Sverige dömer ut föräldrar och konfiskerar deras barn.
I slutet av listan finns jämförbara artiklar från Norge och Tyskland

 

 

 

Psykolog får hård kritik efter Oskarshamnsfallet

 

Av Miriam Bjälefors

 

 

 

Oskarshamnspar får utökad umgängesrätt
Av Stefan Lisinski

 

 

 

Oskarshamnsfallet - Dokumentation av ett rättsövergrepp

 

Av Ruby Harrold-Claesson

 

 

 

Socialnämnd i Oskarshamn slipper JO-kritik

 

Av Stefan Lisinski

 

 

 

Omhändertagandet i Oskarshamn ska granskas

 

Av Stefan Lisinski

 

 

 

Oskarshamnsfallet mer frågor än svar ?

 

Mormorsupproret

 

 

 

Oskarshamnsfallet:
Hur långt har socialtjänsten rätt att gå när det gäller att kränka den personliga integriteten, när de bedriver sin utredning?

 

Av Susanna Svensson

 

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Powered by AIS