Säger inget som kan skada barnet
Av Lotta Lindqvist, redaktör

 

 

 

 

 


Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 29 september 2004


Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

Vi gömmer oss inte bakom sekretessen för att slippa svara på frågor. Lagstiftningen är sådan att vi inte får prata om uppgifter som rör enskilda personer och deras förhållanden.

 

Socialchefen Rolf Persson och informationschefen Ted Lindquist var igår väl rustade för att bemöta reaktionerna efter Kalla Faktas program om familjen Gueblaoui. De berättar att Kalla Fakta inte begärt ut några handlingar från socialförvaltningen trots att de hade en fullmakt. De ifrågasätter därför om Kalla Fakta haft all information för att kunna ge en

rättvisande bild.

 

I programmet sades det att de ansvariga på kommunen, trots fullmakt om upphävd sekretess, vägrade svara på frågor.

 

­- Även om föräldrarna ger fullmakt till socialtjänsten att yttra sig i ärendet till media så innebär det inte att sekretessen upphör.

 

Rolf Persson förklarar att hänsyn måste tas till barnet. Även om föräldrarna upphävt sekretessen så kan inte uppgifter lämnas ut som kan skada barnet.

 

Undersökningar gjorda

När ett barn besöker barnavårdscentralen med viktproblem utreds barnet. Sjukvården gör då de undersökningar som krävs. Självklart har sjukvården gjort dessa undersökningar på det barn som visades i TV 4.

 

Ted Lindquist förklarar att utredningar är gjorda på pojken vad gäller mjölkallergi.

 

I programmet talades det en del om att föräldrarnas intelligens skulle ha med omhändertagandet att göra. (Deras intelligens är normal)

 

­- Det vi bedömer är föräldraförmågan. Det handlar om att kunna se barnets behov, om att kunna knyta an till barnet och att kunna reflektera ur barnets perspektiv, säger Rolf Persson.

 

Han poängterar att det aktuella omhändertagandet gått igenom ett rättslig process i flera nivåer.

 

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Artiklar i Östra Småland efter Kalla faktas reportage om Gueblaouifallet

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Powered by AIS