Outreaufallet

De frikända tvingades utstå ett lidande som varade i fyra långa år

Presenterat av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 

Kronologi

2000 - Historien, som liknar forna tiders häxprocesser, började någon gång under 2000 när de sociala myndigheterna i Boulogne-sur-Mer (Pas de Calais) misstänkte att några barn i ett höghusområde i Outreau, där endast arbetare och låginkomsttagare bor, hade blivit utsatta för sexuella övergrepp av sina föräldrar.

 

Februari 2001 - Fallet överlämnas på den nyutexaminerade domaren Fabrice Burgaud, 30 år, som pga fallet Dutroux i Belgien, är övertygad om att det finns en stor pedofilring i området.

 

April - november 2001 - Paret Thierry och Myriam Delay rannsakas och häktas redan i början av förundersökningen. I mars, april och maj häktas ytterligare sju personer. I november häktas ytterligare sex personer inkl. prästen Dominique Wiel, som vidhåller sin oskuld. Ett 20-tal barn framhålls som offer för sexuella övergrepp och barnmisshandel.

 

2002 - Skrothandlaren, François Mourmand, 33 år, anklagad för pedofili, men som hela tiden har hävdat att han var oskyldig, begår självmord efter att ha varit i häktet i ett år.

 

2003 - åtal väcks mot de 17 häktade personerna.

 

2004 - rättegången mot de 17 tilltalade personerna inleds. Vissa av dem har varit häktade i mer än tre år.

 

Maj 2004 - Två av de huvudtilltalade, Myriam Delay och Aurélie Grenon, erkänner att de har våldtagit barnen och anklagar andra medtilltalade. Detta sätter igång en kedja av återtaganden som lamslår rättegången. Kort efteråt erkänner Thierry Delay, efter tre år i häkte och påståenden om att han var oskyldig, att han har våldtagit sina barn och anger att de andra tilltalade förutom sin fru, Myriam, är oskyldiga. Den 18 maj erkänner Myriam Delay och Aurélie Grenon att de har ljugit och att 13 av de 17 tilltalade är oskyldiga.

 

Juni 2004 - Åklagaren yrkar på fängelsestraff för tio av de tilltalade, och att sju skall frikännas. Domstolen försätter de sju på fri fot. De begär att staten ska ta på sig skulden för det inträffade och de beviljas 100 000 Euros i förskott på skadestånd.

 

Juli 2004 - Justitieministern Dominique Perben beklagar det lidande som offren för rättsövergreppen har utsatts för. Andra höga domare instämmer i kören. Makarna Thierry och Myriam Delay döms till 20 resp. 15 års fängelse. Sex av de tio dömda överklagar sina domar.

 

November 2005 - Strax innan hovrätten i Paris skulle inleda rättegången kom en serie ursäkter och återtaganden. "Jag har ljugit" säger de med en röst. Till detta läggs polisens och experternas tvivel samt ifrågasättanden av psykologernas och socialarbetarnas värdering av barnutsagorna. I ett brev till domstolen skriver Thierry Delay att alla sex som hade överklagat sina domar var oskyldiga. Och den 18 november erkände Myriam Badaoui att hon hade ljugit och att de sex var alla oskyldiga. en som iscensatte anklagelserna att

 

December 2005 - begär åklagaren Yves Jannier att de sex skall frikännas. Överåklagaren Yves Bot ber de dömda om ursäkt med angivande att det har inträffat en juridisk katastrof - en oerhörd lättnad för de oskyldigt anklagade och dömda. Hovrättsdomarna och justitieministern Pascal Clément utkräver ansvar - såväl enskilt som kollektivt - för det största juridiska fiaskot som har inträffat i Frankrike sedan Andra Världskriget.

 

Januari  - februari 2006 - Förhör med domaren Fabrice Burgaud inleds.

 

 

 

Outreaufallet 

Oskyldigt häktade fick ingen ursäkt - av den unge domaren

 

Frankrikes största övergreppsmål - Rättegången mot pedofilerna i Angers

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS