Swedish

Välj ditt språk

Politiker, oavsett partitillhörighet – V A K N A !

Av Sven-Erik Berg, Nordmaling

 

 

 

 

Sven-Erik Berg är en skarp samhällskritiker och flitig debattör.

Han har skrivit brevet nedan och skickat det som insändare till följande tidningar: Aftonbladet, Expressen, GöteborgsPosten, Nerikes Allehanda, Nya Wermlands Tidning och

Sundsvalls Tidning via nätet.

 

Lite info. om Sven-Erik Berg:

Sven-Erik Bergs barnbarn blev tvångsomhändertaget och placerat i fosterhem. I Tinafallet berättar Sven-Erik Berg om familjens kamp för barnets rätt till sin egen familj. Kampen var lång och grym. Sven-Erik Berg och hans fru, Ingrid, demonstrerade utanför socialkontoret. Socialarbetarna polisanmälde dem för förtal. Familjen Berg polisanmälde socialarbetarna för tjänstefel. Polis och åklagare utredde aldrig socialtjänstens brott. Sven-Erik Berg dömdes att betala skadestånd till socialarbetarna som hade stulit hans barnbarn. Men han kämpade vidare - och vann. Barnet återlämnades till sin släkt.

Brevet publiceras här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Inför valet 17 september har vi i vanlig ordning bombarderats med propaganda från de olika partierna. Somliga partier vill påstå att de värnar om familjen.

 

Men - inget parti har vågat andas ett ord om den mer eller mindre organiserade barnhandel som försiggår under täcknamnet ”vård av unga”, med hänvisning till LVU (lag om vård av unga). Nåja, kd har åtminstone kommit med antydningar.

 

Den här osmakliga verksamheten bidrar visserligen till att i någon mån hålla nere arbetslöshetssiffrorna, men i detta fall får man inte hävda att ”ändamålet helgar medlen”. Handel med barn skall inte i första hand trygga sysselsättningen och försörjningen för socialsekreterare, fosterhemsföräldrar, BUP-personal, advokater med flera yrkesgrupper.

 

De miljarder som nu satsas på den destruktiva familjepolitik som vanvördigt går under benämningen ”vård av unga”, kunde i stället användas till något vettigt.

 

Politiker brukar emellanåt hänvisa till statistik och kostnader. Visserligen måste vi konstatera att politiker lever i sin egen värld men A L L A kan väl ändå inte vara totalt omedvetna om den brutala verkligheten.

 

Apropå statistik finns det knappast någon sådan som visar att LVU-/fosterhemsplacering av barn leder till något positivt – tvärt om! Barn som ”vårdas” på institution och eller i fosterhem kostar dessutom väsentligt mycket mer än barn som vårdas i den riktiga, biologiska familjen. Ändå fortsätter vansinnet och tenderar att öka i omfattning.

 

Som gammal – och under en period aktiv – socialdemokrat undrar jag vart den socialdemokratiska ideologin tagit vägen. Där sades inget om att familjesplittring skulle utvecklas till en destruktiv miljardindustri.

 

Ingenting var heller sagt om att offentliganställda brottslingar skulle åtnjuta diplomatisk immunitet och därmed undgå straff. Ändå händer det allt för ofta att socialarbetare, som på icke sakliga grunder åstadkommer fosterhemsplacering av barn, förblir ostraffade.

 

Det är hundratusentals individer som helt eller delvis försörjer sig på denna vidriga handel med barn. Är det därför inget parti vågar röra om i grytan på allvar?

 

Att det parti som har infört systemet tiger är helt begripligt. En familjepolitik som leder till ”vård av unga” enligt nuvarande mönster, är verkligen inget att yvas över.

Det egendomliga är att övriga partier jamsar med och inte har något vettigare alternativ att erbjuda. Inget parti har fördömt eller tagit avstånd från barnhandeln.

 

Det finns, mig veterligen, ingen statistik som visar att barn på institution eller i fosterhem artar sig bättre än de barn som växer upp i den riktiga biologiska familjen. Om det finns en sådan statistik kräver jag att den redovisas.

 

Det finns däremot undersökningar som visar att barn som samhället ”vårdat” i fosterhem och/eller på institution utvecklats till trasiga individer. Samhället är alltså ingen bra förälder. Likväl envisas de styrande med att behålla nuvarande destruktiva

system.

 

Kände ni inte till den verksamhet som i korta drag beskrivs ovan?

 

Vill ni inte veta av den nämnda företeelsen och öppet debattera den?

 

Är situationen acceptabel, sådan som den är nu, sett ut barnets synpunkt?

 

Vad vill ert parti göra för att sätta stopp för den avskyvärda, lagvidriga, kränkande och kostnadskrävande hantering av barn som nu pågår?

 

Svar önskas från samtliga riksdagspartier – före valet.

 

 

 

Fallet Mickael: Fel personer inom socialtjänsten
Av Sven-Erik Berg

 

Tinafallet
Av Sven Erik Berg

 

Myndighetsmaffian

Av Sven-Erik Berg

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS