Raoul Wallenberg-pris för kampen mot orättvisa


Professor emeritus Jacob W.F. Sundberg har tilldelats Danska Raoul Wallenberg Sällskapets Diplom och Medalj. Diplomet och hedersmedaljen utdelas till minne av Raoul Wallenbergs födelsedag 6 december 1912 för "insatser i kampen för frihet och rättvisa".

Bland professor Sundbergs insatser kan räknas kursföreståndarskapet i specialkursen Praktisk Europarätt, 'Sporrong-Lönnrothska-tävlingen'. Kursen har fått sitt namn efter personerna som vann det första klagomålet mot Sverige. Specialkursen Praktisk Europarätt ges varje vårtermin som ett fingerat mål om tillämpningen av Europakonventionen (exempelvis angående (1) tvångsomhändertagande av barn och (2)samernas markrättigheter), med avslutande rättegång i någon av Nordens högsta domstolar. Priset utdelades vid en ceremoni i Folketingets lokaler i Köpenhamn.

 

rapport_raoul_wallenbergpriset_till_professor_sundberg

 

SPORRONG LÖNNROTH X. Jubileumssessionen i Reykjavik 1994.

 

Sällskapet församlat under Ingolf Arnarssons staty. Främsta raden fr. v.: programledningen, prof. em. Jacob W.F. Sundberg, högstarättsdomaren Thor Vilhjalmsson, ledamot av Europeiska Domstolen och EFTA-domstolen, Olavi Heinonen, president i Finlands Högsta Domstol, Hrafn Bragason, president i Islands Högstarätt, Rolv Ryssdal, president i Europeiska Domstolen, Raimo Pekkanen, ledamot av Europeiska Domstolen samt høyesterettsdommer Trond Dolva. Andra raden: högstarättsdomaren Gudmundur Jonsson, høyesterettsdommer Jens Bugge, ledamoten av EFTA-domstolen, Sven Norberg, justitierådet Göran Portin och justitierådet Fredrik Sterzel. Där bakom: klubbarnas folk och flaggor.


Tillbaka till Rapporter

 Till Artikelindex

 

Powered by AIS