Rebecca

 Samtidsmagasinet Salt

 


Artikeln är tidigare publicerad i Samtidsmagasinet Salt nr 5, juli/augusti 2000. Den återges här med Salt-redaktionens benägna tillstånd.

Texten i fetstil är NKMR's kommentarer.

 

I tre förgående nummer av Salt publicerades historien bakom tvångsomhändertagandet av Rebecca. I "Rebeccas jul" (Salt nr. 3), berättade Ann-Louise Hansson, Värnamo, hur hon berövats vårdnaden om sin dotter. I artikeln "För Rebeccas skull?" fortsatte Åsa Ljungquist (Salt nr. 4) att granska fallet och de sociala myndigheternas agerande. Och i nr. 5 redogjorde Saltredaktionen för utgången av målet i Kammarrätten i Jönköping.

 

I de två senaste numren av Salt har vi granskat fallet med nu sexåriga Rebecca Hansson som på felaktiga grunder tvångsomhändertogs av de sociala myndigheterna i Värnamo. Enligt dom i Kammarrätten i Jönköping 2000-05-09 kvarstår vården enligt LVU samt beslutet om placering i fosterhem, men dock är det totala kontaktförbudet hävt. Umgänget är begränsat till två timmar var tredje lördag och måste ske "på socialnämndens villkor". Överläkare Torgny Gustavsson på den av socialnämnden anlitade Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Växjö har nyligen anförtrott flickans mamma Ann-Louise att umgänget kan utökas om hon lägger ned den rättsliga processen. Att Ann-Louise är utsatt för emotionell utpressning är tydligt. Socialnämnden har också under senare tid påstått att Rebecca inte alls vill träffa sin mamma, och blev antagligen något besvikna när de fick se en överlycklig dotter rusa i sin mammas famn under deras första hårdbevakade möte. ç s

 

Rebeccas jul. En ond sannsaga för vuxna
Av Ann-Louise Hansson

För Rebeccas skull?
Av Åsa Ljungquist

Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS