Swedish

Välj ditt språk

Respektlösa Elever

Av Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand

 

 

 

Artikeln nedan är publicerad som insändare på Göteborgs-Postens Internetsida under Fria Ord, den 21 januari 2002.

Problemen med bristande respekt i skolan och samhället i övrigt är kända sedan den fria uppfostran infördes som norm i Sverige. I en artikel i Göteborgs-Posten i augusti 1982 skrev Sivert Öholm att föräldrarna hade abdikerat. Lärare och elever har misshandlats i olika skolor. Den 1 december 2001 publicerade G-P en artikel "Malmöskola stängdes efter lärarmisshandel". Den 3 december 2001 fanns artikeln "Våldsbrotten ökar bland unga". '"Elever i dagens skola är totalt respektlösa" Uppgivna lärare ringde GP om sin situation' var rubriken i GP den 5 januari 2002. Den 10 januari 2002 skrev GP "Ännu en lärare utsatt för våld". Den här gången handlade det om en Göteborgsskola.

Den 20 januari 2002 i en helsidessatsning skriver G-P "Har föräldrarna abdikerat?" och "Det började med 70-talets flumliberalism". Jag hoppas att också min artikel skall sprida lite ljus över problemets ursprung. Som man bäddar ...

 

 

 

 

Att Sveriges barn/skolelever är respektlösa är ett faktum som ingen vuxen i detta samhälle eller i vår omvärld har kunnat undgå att lägga märke till. Föräldrabalken 6:1 säger ju att barn skall behandlas med aktning och respekt. Men ingenstans finns motsvarande krav på barnen att de skall lyda sina föräldrar och visa dem respekt. Ett sådant krav finns däremot i den franska civillagen.

 

I artikeln med titel "Ungdomar måste mötas av fast reaktion" skriven av fd justitieministern Gun Hellsvik och fd skolministern Beatrice Ask publicerad under "Brännpunkt" i Svenska Dagbladet söndagen den 5 september 1993, skriver författarna att Sverige behöver en ny familjepolitik.

 

Ministrarna skriver:

 

"Sedan några år tillbaka finns en gryende samhällsdebatt om moraliska och etiska frågor. (...) Vi börjar nämligen se resultaten av den allmänna hållningslöshet som socialdemokraterna under 60- och 70-talen upphöjde till en politisk idé. Det gällde synen på familjen, på skolan och undervisningen men också på rättssamhället i stort.

Det finns vissa grundläggande idéer som vi tror att de flesta människor i vårt land i princip instämmer i: Vuxna människor har ett ansvar att lära de yngre vad som är rätt och fel. Föräldrar har ett särskilt sådant ansvar gentemot sina barn.....Unga människor som överträder normer måste lära sig att ta konsekvenserna av detta och kunna räkna med att möta en fast reaktion. Staten skall på alla sätt underlätta för föräldrar och bl a lärare att fullgöra sina fostrande uppgifter."(min kurs)

"Avoghet mot familjen

Det har allt sedan 60-talet hos socialdemokraterna funnits en svårförklarad avoghet mot familjen och en ovilja att låta skolan fullgöra sin viktiga normförmedlande roll. Föräldrar fick veta att de "snöpte barnen i deras utveckling. De fick klart för sig att barnen mådde bäst om de togs om hand av pedagogiskt utbildad personal i offentliga institutioner...Föräldrarna ansågs alltså okunniga och närmast till skada för barnen...."

"Slutligen är det nödvändigt att då barn eller ungdomar överträder föreskrivna regler skall de mötas av en fast reaktion hemma och i skolan. Mot denna bakgrund är ett antal förändringar nödvändiga i vårt land.

Därför behöver vi en ny familjepolitik som visar att ansvaret för barnens tillsyn och fostran är föräldrarnas...."

Det är hög tid att låta föräldrar och skolpersonal ta ansvar för de unga i vårt samhälle. Försummar vi det sviker vi våra barn!"

 

Budskapet i justitieministerns och skolministerns artikel är just det som jag förespråkar. Detta skulle innebära en kursändring i svensk familje- och socialpolitik. Kursändringen skulle innebära ett återuppväckande av "familjeprincipen", där familjens roll för den uppväxande generationen inte undermineras av de som styr landet. En ändring skulle i sin tur innebära en anpassning till europeisk standard.

 

En reform av Föräldrabalken 6:1 är ett oeftergivligt villkor för hälsotillståndet  i familjeinstitutionen, och i sin förlängning för samhällets hälsotillstånd. Utmönstringen av de nuvarande bestämmelserna i Föräldrabalken 6:1, återinförandet av barnens skyldighet att lyda sina föräldrar och visa dem respekt, förmågan att visa respekt för, och hänsyn till vuxna och andra medmänniskor, oavsett ålder är brådskande reformer i svenskt familje- och socialliv. Vidtar man inte de reformer som föreslås här, kommer samtliga de åtgärder som den svenska regeringen vidtar för att sätta stopp för brottsligheten bland ungdomar, att förbli "kosmetika" - det vill säga utan någon verkan alls.

 

Samtidigt måste alla de föräldrar som har blivit kränkta i sin föräldrarroll, åtalade eller bötfällda när de har använt sig av fysisk bestraffning av sina barn i ett desperat försökt sätta stopp för deras oacceptabla beteende, få upprättelse.

 

 

Skole og opdragelse

 

Skola stängs efter bråk

 

Elever på Utmarksskolan vill ha bättre ordning

 

G-P Fria Ord Debatter: Socialt och Samhälle

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Powered by AIS