Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

2010-12-21

 

Finlands President,

Tarja Halonen

Prime Minister Matti Vanhanen
Barn & familjeministern, Socialministern, Justitieministern, GD för socialstyrelsen och socialtjänstens personal

 

Släpp de tvångsomhändertagna barnen loss, det är Jul !

 

Sedan 1996, varje år inför jul, skickar Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna till de nordiska monarkerna och statsöverhuvuden, en likalydande appell med anhållan om att Ni skall utöva Ert inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i Era respektive länder skall få fira julen med sina nära och kära.

 

I sitt nyårstal till nationen, förhoppningsvis inspirerad av NKMR:s appell, berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av  offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

 

Under de gångna åren har åtskilliga fall av grov vanvård av barn som har tvangsfjernats / tvångsomhändertagits från sina föräldrar och placerats i fosterhem bland vilt främmande människor uppmärksammats såväl i statliga utredningar som i media.

I Norge har erstatning / skadestånd börjat betalas ut till offren för barnevernets / de sociala myndigheternas och deras uppdragstagarnas brutalitet mot barnen som de borde ha skyddat och gett bättre förhållanden än dem som de påstods ha i sina biologiska familjer.

Tiotusentals fall av vanvårdade fd fosterhems- och institutionsbarn finns i Danmark, Finland Norge och Sverige. Förhållandena för de tvangsfjernede förr och nu är likadana i de nordiska länderna.  Detta har dokumentärerna "Stulen barndom" och "Ekbackens behandlingshem" och reportaget om Godhavnsdrengene visat.

 

I den norska dokumentären (2010) om Bastøy skolehjem, som var i drift från oktober 1900, dit pojkar skickades från hela landet, för att "lære seg folkeskikk", berättar tidigare elever om sitt liv på ön som de själva betraktar som ett fångläger.

 

Den statliga svenska utredningen ”Vanvård i statens regi”, belyser i sina delrapporter och senast i delbetänkandet publicerat 2010-01-14, att situationen har varit helt oacceptabel för åtskilliga tiotusentals fosterhems- och institutionsplacerade barn. Men trots flera larmreportage om bristande rättssäkerhet för de tvångsomhändertagna och missförhållanden i nutida fosterhemsvården, har inte regeringen eller annan ansvarig myndighet vidtagit några åtgärder i syfte att inte de tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barnen ska skadas ytterligare.
 

Något som är mycket allvarligt är att dagens fosterhemsplacerade barn hindras systematiskt från att fira Julen - familjens största högtid - med sina föräldrar och släktingar. Detta är synnerligen grymt och hjärtlöst.

 

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR, att Finlands President, Statsministern, Barn & familjeministern, Socialministern, Justitieministern, GD för socialstyrelsen skall ålägga socialtjänstens personal att de skall tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna barn skall få uppleva Julen 2010 tillsammans. Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Finland såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

 

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en God Jul tillsammans med Era nära och kära

 

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

(www.nkmr.org)

 

 


Till Artiklar

 

Till Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS