Mordhot mot fem anställda på socialtjänsten i Gävle

Fem anställda inom socialtjänsten i Gävle har mordhotats via brev. Hoten har polisanmälts och på förvaltningen har man tagit till vissa säkerhetsåtgärder.

Socialtjänsten i Gävle - i likhet med övriga socialförvaltningar i Sverige - är ökänd för sin omänskliga och okänsliga behandling av barn och deras föräldrar och släktingar. Maktfullkomlighet och prestige, rättsövergrepp och regelrätta brott är snarare ett kännetecken för deras verksamhet än ett undantag. Trots den starka kritiken från juristhåll som åtskilliga gånger har riktats mot deras arbetsmetoder och kränkande behandling av klienterna har socialtjänsten i Gävle underlåtit att ändra sin praxis.

Fallet Tommie Karim är ett typfall av socialpersonalens rättsövergrepp och maktfullkomlighet. 

Förvaltningschefen Örjan Ohlström säger att han "håller det som fullkomligt utsiktslöst att en fullt frisk människa har gjort det här" men jag håller det som fullkomligt utsiktslöst att fullt friska människor befolkar Sveriges socialförvaltningar!

Socialtjänsten i Gävle har kunnat polisanmäla mordhoten och vidta säkerhetsåtgärder. Men polisen tar inte emot anmälningar från föräldrar som blir utsatta för olaga hotelser från socialtjänstens personal t. ex att lämna sitt / sina barn frivilligt annars blir det ett omhändertagande med LVU. Och vilka säkerhetsåtgärder kan föräldrar ta mot socialmyndigheten? Barrikadera sig i sitt hem? Fly till en annan kommun eller utomlands?

Det här fallet andas psykopati och sociopati hos socialvårdstjänstemännen: det enda lidande som de förmår att förstå är det egna lidandet.

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

 

 

Socialtjänsten söker svar
Av Mats Hedström

Men än vet man inte vad de fem mordhotade hade gemensamt. "Folk tycker att det är otäckt när det är så utstuderat"

GÄVLE. En känsla av utsatthet och obehag över att hoten var så utstuderade. Så beskriver fackets skyddsombud Rolf Qvist stämningen vid socialtjänsten dagen efter att dödshoten mot fem arbetskamrater blev allmänt kända.
Gefle Dagblad 2006-03-16

 

 

Mordhot mot fem anställda på socialtjänsten

Av Marie Eriksson

GÄVLE. Fem anställda inom socialtjänsten i Gävle har mordhotats via brev. Hoten har polisanmälts och på förvaltningen har man tagit till vissa säkerhetsåtgärder.

- Jag håller det som fullkomligt utsiktslöst att en fullt frisk människa har gjort det här, säger förvaltningschefen Örjan Ohlström.
Det var i slutet av förra veckan som fem personer fick brev med grova ord och uttryck.

Arbetarbladet - 2006-03-15

 

 

Socialtjänsten, mordhotad

Av Yvonne

Enligt Örjan Ohlström, "håller han det som fullkomligt utsiktslöst att en fullt frisk människa har gjort det här"
Jag håller inte med honom.

Insändare i Arbetarbladet - 2006-03-15

 

Socialtjänsten mm
Av Johannes P

Jo även jag har full "förståelse" för att sånt här kan hända, jag försvarar det absolut inte, men jag kan mkt mkt väl förstå att det händer. Känner till ett flertal tillfällen där bekanta rent ut sagt blivit kränkta och illa bemötta till max av det sociala och för inte att glömma försäkringskassan. Det övergår mitt "friska" förstånd hur detta kan få fortsätta år ut och år in ?

Insändare i Arbetarbladet - 2006-03-15

 

 

Mordhot mot anställda på socialtjänsten
Av Mats Hedström

GÄVLE Fem anställda inom socialtjänsten dödshotas i var sitt brev. Ett brev innehöll ett okänt pulver.
- Går jag ut till bilen så kan det vara kört, säger socialtjänstchefen Örjan Ohlström, en av de hotade.

Gefle Dagblad - 2006-03-15

 

 

 

 

 

Öppet brev till områdeschefen i Gävle
Av advokat Tryggve Emstedt

 

Begränsa socialförvaltningens makt
Av Tryggve Emstedt

 

Socialförvaltningarna kan ostört missköta ärenden
Av Tryggve Emstedt

 

Att tvångsomhänderta ett barn
Av Tryggve Emstedt

 

Tjänstemän bör kunna åtalas
Av Ruby Harrold-Claesson
 

 

Arg mamma attackerade tjänsteman
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Powered by AIS