Socialtjänstens arrogans

 

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.
Artikeln är tidigare publicerad i Blekinge Läns Tidning och Blt.se den 17 februari 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock alltid beaktas" enligt Socialtjänstlagen (SoL) 6:5.

 

 

 

Lagen om släktingplacering bifölls av en enig riksdag 1997 och trädde i kraft den 1/1 1998 sedan eldsjälarna i Mormorsupproret krävde att själva ta hand om sina barnbarn. Enligt lagen skulle mor- och farföräldrar eller andra släktingar utredas på samma sätt som dem som socialtjänsten utser som fosterhem åt LVU-ade barn. 

 

 

 

Fem år var en alldeles för kort tid för att lagen skulle fått genomslag ute på Socialkontoren !” svaradesocialminister Berit Andnor när Mormorsupproret påpekade att den inte hade lämnat några spår i socialtjänstens praxis. Socialtjänsten personal ställs inte till svars för sitt ointresse att ta del av de lagändringar som utgör själva basen för deras verksamhet.

 

 

 

Nu har lagen om släktingplacering funnits i snart tio år men ändå fortsätter socialtjänsten att diskriminera barnens släktingar. Detta utgör inte enbart ett brott mot svensk lag utan även mot Artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Artikel 16 i FN:s Barnkonvention.

 

 

 

Fallet Anna är ett typexempel på socialtjänstens arrogans och diskriminering mot barns släktingar. Argumenten som socialen framför mot att Anna ska bo hos sin syster och hennes familj är helt absurda. Systern anses vara för ung och att hon skulle ha "svårt att skilja på sin mammaroll och sin systerroll". Detta är nonsens! Själv känner jag till ett fall där en 15-årig yngling född 1980 tog på sig ansvaret att vara far till sin 12-årige lillebror som höll på att spåra ur sedan fadern dött och modern inte mäktat att kontrollera honom. Tursamt nog kom inte deras fall i socialens blickpunkt annars hade den lille pojken varit helt förstörd idag.

 

 

 

Socialtjänsten har redan misslyckats med den "vård" som de erbjöd Anna. I rapporten "Sammanbrott i familjehem" konstaterar Socialstyrelsen att 44 % av placeringarna avbryts oplanerat. Siffran över haverier för barn placerade i släktinghem är 2 - 4 %.

 

 

 

"Barn som är i stånd att bilda egna åsikter skall tillförsäkras rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad" lyder Artikel 12 i FN:s Barnkonvention. Ni måste lyssna på Anna!.

 

 

 

Socialbyråkraterna har tydligen glömt att Blod är tjockare än vatten!

 

 

 

 

 

 

 

Socialtjänstens arrogans
Av Ruby Harrold-Claesson

 

 

 

Storasystern får inte ta hand om 13-åriga Anna
Av Simone Hansen

 

 

 

Blod är tjockare än vatten
Av Hans Hjortsjö


Barndom i fosterhjem i egen slekt
Amy Holtans doktorgrad


Myndighederne ved ikke
Af Kirsten Skovbo

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Powered by AIS