Inga särskilda utbildningskrav

Av Petra Östgård

 

 

Petra Östgård är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 23 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

SÄVSJÖ

Det ställs inga särskilda utbildningskrav på dem som anställs som behandlingsassistenter på Solhem, hävdar Tommy Falk, tillförordnad föreståndare på Solhem. Han påstår att i stort vem som helst kan anställas som behandlingsassistent.

 

Tommy Falk vikarierar som föreståndare på Solhem sedan två år tillbaka. I dagarna blev det klart att den ordinarie föreståndaren får förtidspension på grund av sjukdom. Därför ska en ny föreståndare utses. En kvinna som skolas in i arbetet av Tommy Falk.

 

Han berättar att kvinnan inte är socionomutbildad (vilket enligt honom normalt krävs av föreståndare på behandlingshem) men att hon parallellt med jobbet på Solhem utbildar sig på en riktad utbildning för föreståndare, genom HVB-hemmets riksförbund. En utbildning som är godkänd av länsstyrelsen enligt Tommy Falk.

 

Vad gäller övrig personal så menar han att i princip vem som helst kan anställas som behandlingsassistent.

 

– Om alla var socionomer så skulle man exempelvis inte få någon till snickeriverksamheten. Det är för att alla inte ska ha samma utbildning som det inte finns några bestämda krav. Man ska bara vara lämplig som personal. Man går mycket på hur personen är, säger Falk.

 

Han har i två år vikarierat som föreståndare på Solhem och under den här tiden vistats på Solhem ungefär halvtid.

 

Av de olika bolag som paret Quist äger så är det enligt Falk enbart Solhem som drivs som behandlingshem. Vad de andra bolagen sysslar med vill han inte gå in på eftersom det ”inte berör Solhem”.

 

Solhem tar emot pojkar mellan 16 och 21 år med sociala problem.

 

– Här arbetar tolv personer, de flesta går på schema eftersom det finns bevakning dygnet runt. En jobbar deltid. Av de tolv är åtta behandlingsassistenter, säger Tommy Falk.

 

Han vill inte berätta hur många pojkar som är placerade på Solhem, men berättar att tillståndet gäller tio platser.

 

Och det är Sileq som driver Solhem. Rum AB, som finns i Helsingborg, sysslar inte med någon form av behandling enligt Tommy Falk.

 

– Jag vill inte gå in på detta, vi håller oss till Solhem. Det andra är affärshemligheter. Solhem är ett behandlingshem med tillståndspliktig verksamhet och Quist har inte sökt samma tillstånd för något annat bolag, säger Tommy Falk.

 

Fotnot: Förkorningen HVB står för Hem för vård eller boende.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Powered by AIS