Svårt komma åt vanvård av handikappad pojke

Av Helena Egerlid

 

Helena Egerlid är journalist på Smålands-Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i SmT den 23 februari 2002. Den ingår i en serie artiklar om behandlingshemmet Solhem i Sävsjö som inleddes den 22 februari 2002.

Artikelserien återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 

HÖGLANDET

Den handikappade pojken vårdades av ett annat bolag än det som äger Solhem. Han fanns inte i akterna när länsstyrelsen i höstas besökte behandlingshemmet.

 

Detta kan göra det omöjligt för länsstyrelsen i Jönköping att komma åt vanvården.

Makarna Quist äger två bolag: Sileq AB som har behandlingshemmet Solhem och Rum AB i Helsingborg. Båda bolagen bedriver rehabilitering. Nybro kommun som placerat pojken hos paret Quist har betalat till Rum AB. De har alltså inte köpt vården av behandlingshemmet Solhem.

 

Såväl paret Quist som den tillförordnade föreståndaren har hävdat att pojken aldrig vårdades på Solhem. Han var familjehemsplacerad i parets hem.

 

Pojken fanns heller inte inskriven när länsstyrelsen i höstas besökte hemmet.

– Vi begärde fram alla akter. Ingen av de inskrivna var förståndshandikappad. Därför tror jag inte heller att han varit på vårdhemmet, säger Iris Dovrén Råsbrandt, socialdirektör på länsstyrelsen.

 

Påståendet att den handikappade pojken varit familjehemsplacerad hos paret Quist kan alltså vara korrekt. Detta kan i så fall göra det omöjligt för länsstyrelsen i Jönköpings län att ifrågasätta vården på Solhem.

– Länsstyrelsen ger bara tillstånd för den vård Sileq AB ger. Visar det sig att pojken är familjehemsplacerad hos makarna Quist blir det mycket svårt för oss att dra in tillståndet för Solhem. Man behöver inte länsstyrelsens tillstånd för familjehem, säger Stefan Roman på länsstyrelsen.

 

Anmält tidigare

Behandlingshemmet Solhem har under årens lopp fått flera anmälningar på sig. Det senaste ärendet är från mars 2000. Länsstyrelsen krävde då att man:

• upprättade en plan för den dagliga verksamheten.

• anställde välutbildad, kompetent personal.

• inte marknadsförde sig som ett vårdhem för det man inte hade tillstånd till, som förståndshandikappade.

• inte skrev in nya klienter innan detta ändrats och kollats upp av länsstyrelsen.

 

– Vissa av sakerna följde vi upp redan i maj samma år. Förra året gjorde vi en ny uppföljning, men vi var inte riktigt nöjda. De behövde förbättra dokumentationsbestämmelserna ytterligare. I höstas hade de ett system som fungerade perfekt, säger Iris Dovrén Råsbrandt.

 

Verksamheten på Solhem hade förbättrats. Nu i mars skulle den slutliga uppföljningen ske. Därför är socialdirektören upprörd över det som kommit fram.

– Jag tycker att det är helt oacceptabelt. De har inte något förtroende längre, säger hon.

 

Trots det bristande förtroendet kan det vara svårt för länsstyrelsen att agera. Även om det skulle visa sig att pojken behandlats på Solhem kan inte länsstyrelsen bara dra in tillståndet.

– Lagen är tandlös. När vi upptäcker ett missförhållande måste vi först göra ett föreläggande och ge behandlingshemmet en chans att rätta till missförhållandena. Det måste vi göra varje gång de anmäls för något. Det är först när missförhållandena är allvarliga och vårdhemmet inte följer de förelägganden vi ger som vi kan förbjuda verksamheten.

 

Det vi kommer att göra nu ären noggrann utredning och begära in uppgifter från ägarna till behandlingshemmet.

 

 

Tillbaka till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Smålandstidningen

 

Till Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö  - Artiklar från Dagens Nyheter

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Powered by AIS