Sveriges domstolar i kris.

HD-domare bryter mot sexköpslagen.

Några artiklar om olika domare som begått brott samtidigt som de dömer andra.

På Aftonbladet.se ställdes frågan: Bör en domare som begått brott få behålla sin tjänst?

87, 2 % svarade NEJ!

 

 

 

 

Kommentar:

HD:s chef Bo Svensson och kollegorna i HD har kommit överens om att Justitierådet Leif Thorsson, den sexköpande pedofilen som har skändat Sveriges högsta dömande instans, ska få tjänstgöra i Lagrådet under de två år då han avstängs från HD. Sverige har ingen Författningsdomstol så Lagrådet är institutet som granskar lagar som föreslås av riksdagen och regeringen. Det förefaller ägnat att undergräva allmänhetens respekt och förtroende för rättsväsendet att den omdömeslöse Leif Thorsson - som uppvisar en så stor avsaknad av känsla för lag och rätt - skall få uppdraget att granska nya lagar.

Det är en trovärdighetsfråga och eftersom Leif Thorsson saknar självinsikt och självaktning borde Högsta domstolen antingen uppmanat honom att själv begära bli entledigad - eller sparka ut honom.


Det är illa ställt med rättvisan i Sverige.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand 


 
Juristkritik mot JK-beslut
Flera framstående jurister kritiserar JK:s beslut att låta Leif Thorsson jobba kvar som domare i HD.

DN - 2005-05-25


En alltför lindrig påföljd
Av Hans Göran Björk

Högsta domstolens (HD) domare Leif Thorsson som köpt sexuella tjänster av en ung man som han ”hittat” på den statsfinansierade organisationen RFSL:s hemsida, fick som han ville från början till slut. Först ett förhållandevis lindrigt straff – 43000 kronor i böter och därefter en två år lång karantän i lagrådet, istället för fortsatt domartjänst i Högsta domstolen.
   Flera tongivande opinionsbildare i kvällspressen är med rätta upprörda över den milda behandlingen av domaren. Flera har krävt hans avgång och talar om maktmissbruk.
Världen idag 2005-05-27


 

HD-ordförande skämtar om domarens sexköp
Sexköpande HD-domare får jobba kvar.
Av Lasse Weirup

Sexköpande domare får arbeta kvar i HD
HD-domaren Leif Thorsson får fortsätta döma i sexmål. Trots att han själv brutit mot lagen. Chefen för HD justitierådet Bo Svensson pratade i går skämtsamt om att kollegans sexköp inte behövde vara en nackdel.
DN 2005-05-26

 


Sexköpande HD domare uppmanas gå
Av Anna Careborg

Justitierådet Leif Thorsson får behålla sin tjänst i Högsta domstolen, HD. Justitiekanslern tycker inte att sexköpet gjort honom olämplig. Men kritiker menar att domstolen skadats och att Thorsson självmant borde lämna sin plats.

SvD 2005-05-26


"HD:s anseende är skadat"

STOCKHOLM TT

Högsta domstolens anseende har skadats av att justitierådet får kvarstå i tjänsten och av Bo Svenssons bagatelliserande av sexköp. Det anser en rad politiker som TT talat med.
SvD 2005-05-26Sexköpande domare till Lagrådet
SVD.SE-TT

Justitierådet Leif Thorsson som fått ett strafföreläggande för att ha köpt sex placeras i Lagrådet de kommande två åren och kommer därmed inte att medverka i dömande verksamhet. Det beslutade Högsta domstolens justitieråd på torsdagsmorgonen i enighet.

SvD 2005-05-26


Justitiekanslerns beslut
Fråga om Justitiekanslerns eventuella åtgärder med anledning av att ett justitieråd har gjort sig skyldig till brott

Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd i ärendet och väcker således inte någon talan i Högsta domstolen.
SvD 2005-05-26Bättre vara kriminell än ha "fel" åsikt
Av John Järvenpää

Den 25 maj beslutade JK att inte låta avskeda justitierådet i Högsta domstolen, Leif Thorsson, som erkänt att han begått en olaglig handling genom att köpa sex av en ung man. Thorsson kan ändå lugnt sitta kvar som domare och påverka rättspraxis i landet eftersom de ärenden som behandlas i HD är prejudicerande.
Senare under detta år ska pastor Åke Green upp i HD för att han har uttalat sig negativt om den homosexuella livsstilen, den livsstil som nämnda justitieråd praktiserar. Det är möjligt att justitierådet klarar av att hålla isär sitt privatliv och leverne från denna viktiga dom som berör yttrande- och religionsfriheten. Säkert är det dock inte.

Sourze 2005-05-26


Sexköpare välkomna att jobba i Högsta Domstolen
Av Billy Butt

"Att Justitierådet Leif Thorsson fått behålla jobbet som en av landets högsta domare efter att han gjort sig skyldig till brott mot lagen om sexköp är inte bara en skandal - det är rena bevis på hur makthavarna i detta land skyddar varandra."

Sourze 2005-05-25

 

Domare i HD åtalas för sexköp
Av Leif Kasvi

Kan få sparken om han fälls

Domaren i Högsta domstolen som misstänks för sexköp kommer sannolikt att åtalas.
Om han fälls mister han jobbet.
Det blir hans egna kollegor som ger honom sparken.

Aftonbladet 2005-05-10

 

Justitieråd i HD misstänks för sexköp. Ska ha köpt sex av 20-årig man
Av Robert Triches

Ett justitieråd i Sveriges högsta juridiska organ, Högsta domstolen, misstänks för sexbrott.
Brottet består i att juristen ska ha köpt sex av en 20-årig man.

Aftonbladet 2005-04-05


 

Domare som köpte sex får hård kritik
TT/GP

En domare vid en tingsrätt i Skåne var kund på en bordell som avslöjats i Malmö. Sedan han betalat böter och erkänt brott mot sexköpslagen arbetar han vidare i tingsrätten.
Göteborgs Posten 2005-06-17

 

 

Sexköpande domare riskerar avsked
Av EXPRESSEN.SE /TT

Domaren Jan-Olov Brännström vid Malmö tingsrätt som upprepade gånger köpt sex av prostituerade riskerar att mista jobbet. I dag beslöt Statens ansvarsnämnd att överväga ett avskedande.
Expressen/TT 2004-10-06

 

 

 

 

 

Rättvisans kris

Av Ruby Harrold-Claesson


Tillbaka till Artiklar

Powered by AIS