Swedish

Välj ditt språk

Kommentar till affären med barnen i Tchad

Av Siv Westerberg, jur. kand., med. lic

 

  
Jur. kand., med. lic. Siv Westerberg, är en av grundarna för NKMR.

Kommentaren är skriven för NKMR:s hemsida.

För mer information vg se Siv Westerberg

 

 

 

 

 

Det omtalas i artikeln att europeiska värdfamiljer väntade och att många av de europeiska familjerna hade betalat 10 000-tals kronor för att delta. Det omtalas vidare att möjligheterna att senare adoptera barnen utmålades i mer eller mindre direkta ordalag.

 

Detta påminner ju mycket om hur svenska socialvårdstjänstemän agerar när de tar barn med stöd av LVU och barnen är små. Svenska socialarbetare säger till tilltänkta fosterföräldrar fullständigt sanningslöst att det rör sig om barn som mer eller mindre har övergivits av sina föräldrar. Vidare sägs det att prognosen för att deras föräldrar någon gång skall kunna få tillbaka barnen är så dålig att fosterfamiljen kan räkna med att få adoptera barnet. Sådant attraherar ju framförallt ofrivilligt barnlösa par som på det sättet kan få ett adoptivbarn gratis.

 

 

 

Tchad-barnen
En sammanställning av artiklar i olika media 2007-10-26 --

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Powered by AIS