Ministern lovar skärpta rutiner

”Många kommuner följer inte upp omhändertaganden”

Av Snezana Bozinovska 

 


Snezana Bozinovska är journalist Göteborgs-Posten. Artikeln är tidigare publicerad i G-P den 1 februari 2011. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som inleddes den 31 januari 2011.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

Göteborg: Folkhälsoministern Maria Larsson tycker det är ett stort misslyckande att övergreppen mot omhändertagna barn fortgår. – Jag kan bara beklaga att vi inte lyckats bättre.

GP avslöjade i går att vanvård, våld och sexövergrepp fortfarande förekommer i den sociala barn- och ungdomsvården. Det visar en kommande utredning som ska presenteras för Maria Larsson inom kort. Det som är allvarligt är att kommunerna saknar rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda missförhållanden. På den punkten lovar Maria Larsson skärpta rutiner:

– När ett barn omhändertas tar samhället på sig ett jättestort ansvar. Tyvärr är det många kommuner som inte följer upp hur det går efteråt. Mitt ansvar är att se till att kommunerna har ett bra uppföljningssystem, säger Maria Larsson.

 

Den sociala barn- och ungdomsvården tillhör Maria Larssons mest prioriterade områden. Även om det fortfarande inte fungerar bra, anser hon att det sakta går framåt för att förbättra villkoren för de omhändertagna barnen. Maria Larsson nämner en försöksverksamhet med tillsynsombud för unga som är placerade i familjehem som exempel. Ombuden ska vara en pålitlig vuxen som de placerade kan ta kontakt med när de vill. Socialstyrelsen måste numera också göra tillsynsbesök på alla HVB-hem i landet minst två gånger per år. Ett av besöken ska vara oanmält och barn som vistas där ska få komma till tals om de vill. Samtalen ska ske i enrum. 2010 lyckades dock inte Socialstyrelsen med det här uppdraget enligt Maria Larsson, men i år förväntar hon sig att man ska klara det.

 

Då det gäller familjehemmen vill Maria Larsson att kontrollen ska bli bättre av vilka som får ta emot barn. Men också att kommunerna ger familjehemmen utbildning, stöd och handledning av vad det innebär att ta hand om barn med svårigheter.

 

Det finns ytterligare förslag som barnskyddsutredningen lämnat för att stärka ställningen för placerade barn, till exempel att en särskild socialsekreterare utses som ska besöka barnet minst fyra gånger om året. Men den utredningen verkar ha hamnat i byrålådan. Något Maria Larsson inte håller med om.

 

– Det finns flera bra förslag som jag tänker genomföra under den här mandatperioden.

Vilket ansvar har du för de omhändertagna barn som redan blivit utsatta?

– Jag uppmanar alla barn och ungdomar som inte blir lyssnade på att kontakta Socialstyrelsen.

Om brott har begåtts ska de anmälas. Jag vill också säga att det aldrig är barnens fel. Vi vuxna är för dåliga på att lyssna.

 

Att omhändertagna barn utsätts för allvarliga missförhållanden är ingen nyhet för Barnomsbudsmannen (BO). BO har tidigare påpekat för regeringen att placerade barn är extra utsatta.

 

– Få av de här barnen vet att de har rättigheter och är väldigt utlämnade, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Efter GP:s avslöjande agerar BO med att kalla tio kommuner till samtal om den sociala barnavården. BO vill veta hur kommunerna gör när de följer upp barn som är omhändertagna samt vilken eftervård som erbjuds.


Låt inte barn fara illa
Ledare, Göteborgs-Posten, gp.se - 2011-01-31


Samhället fortsätter svika barn
Av Snezana Bozinovska, Göteborgs-Posten, gp.se - 31 januari 2011


Glömmer aldrig kränkningarna
Av Snezana Bozinovska, Göteborgs-Posten, gp.se - 31 januari 2011


Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Powered by AIS