Swedish

Välj ditt språk

  

Vad är justitieombudsmannen?

Justitieombudsmännen (JO), egentligen riksdagens ombudsmän, är fyra till antalet och väljs av riksdagen för fyra år. De har till uppgift att övervaka att myndigheterna efterlever lagar och författningar, och de utgör därmed en viktig del av riksdagens kontrollmakt.

Ombudsmännen får närvara vid domstols eller förvaltningsmyndighets överläggningar och har tillgång till myndigheters protokoll och handlingar. Domstol och förvaltningsmyndighet samt tjänstemän hos stat eller kommun skall tillhandagå ombudsmännen med de upplysningar och yttranden de begär. Även allmänheten kan inlämna besvär över myndigheters eller enskilda tjänstemäns beslut eller handlande. Ämbetet tillkom genom 1809 års regeringsform.

JO kan utfärda rekommendationer eller uttala kritik mot myndigheter s k prickning, eller anmäla felande tjänstemän till åtal.

JO skall utgöra ett skydd för den enskilda samhällsmedborgaren mot myndigheters maktmissbruk och således torde vara den inhemska garanten för skydd för mänskliga rättigheter.

Faktum är att myndigheterna rättar sig sällan - i vart fall motvilligt - efter JO's beslut.

 

 

Tillbaka till JO-index

 

 Tillbaka till Huvudsidan

 

Powered by AIS