Swedish

Välj ditt språk

"Var finns garantierna?"

Av Brtta Sundberg-Weitman

Lagman och ordförande i Medborgarrättsrörelse

 

 

 

 

Brita Sundberg-Weitman var lagman vid Solna tingsrätt och i många år ordförande i Medborgarrättsrörelsen - MRR.

Inlägget är tidigare publicerat i
Dagens Nyheter den 22 maj 1991. Det återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

VAR FINNS garantierna för att regeringen inte missbrukar sin makt att helt på egen hand bestämma vilka som skall sitta på nyckelposter i domstolarna? Frågan har ställts många gånger un­der arens lopp. Den brukar formuleras som en fråga om domstolarnas självständighet. Maciej Zaremba behandlade den nyligen på DN Kultur (19/4), och hans artikel gav anledning till en ledare (21/4).

 

I ett inlägg på ledarsidan 9/5 framhåller justitierådet Johan Lind att han och andra rättschefer som befordrats till högsta domstolen är mycket skickliga jurister. För övrigt upplyser han om att han och hans kolleger brukar få tillfälle att avråda regeringen från att utnämna någon olämplig per­son till ledamot i domstolen.

 

Principfrågan handlar inte om vare sig ledamöternas juridiska skicklighet eller om deras lämplighet att undanbe sig ovälkomna kollegor. Den gäller, för att citera 1993 års domarutredning, domstolarnas betydelsefulla uppgift i en rättsstat att vara ett skydd för den enskilde gentemot den offentliga makt som utövas av stat och kommun (SOU 1994:99 sid 42).

 

När en ledamot av högsta dom­stolen inte inser det utan vill avfärda frågan genom att i kraft av sin auktoritet försäkra medborgarna om regeringens goda omdöme och om sin egen och kollegernas förträfflighet, visar det bara hur angelägen denna debatt är.

 

 

Oskarshamnsfallet - Är domstolsprövning en garanti för rättssäkerhet?

Av Brita Sundberg-Weitman

 

Saklighet och godtycke i förvaltning och rättskipning

Av Brita Sundberg-Weitman

 

Fosterbarns rättslöshet
Av Brita Sundberg-Weitman

 

Varför åtalar inte JO?

Av Brita Sundberg-Weitman

 

Samhället behandlar barn godtyckligt

Av Brita Sundberg-Weitman

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS