Swedish

Välj ditt språk

Varafallet: Far nekades umgänge - begick självmord
En far i Vara kommun begick självmord våren 2011, sedan han nekades umgänge med sin tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade dotter. Beskedet om umgängesbegränsning lämnades - i telefon - av en socialsekreterare. Fallet har utretts av socialstyrelsen, som har bedömt att socialnämnden i Vara kommun brustit allvarligt i sin myndighetsutövning. Ordföranden i socialnämnden, Stefan Westergren, anser dock inte att handläggarna har gjort fel.
Artiklarna är publicerade
i Nya Lidköpings-Tidningen, nlt.se - 14 juli 2011 --


”Tjänstemän ska inte klandras”

Av Mats Rosqvist
 Efter Socialstyrelsens beslut om kritik, som grundade sig på att myndigheten bedömt att socialnämnden i Vara kommun brustit allvarligt i sin myndighetsutövning, sade socialnämndens ordförande, Stefan Westergren, att det inte var någon tvekan om att man gjort fel.

Formuleringen ska dock förstås som att han accepterar Socialstyrelsens beslut, och inte att han själv anser att handläggarna har brustit i sitt arbete.

Nya Lidköpings-Tidningen, nlt.se - 12 september 2011


Socialnämnden i Vara får allvarlig kritik
Nyhetsnotis i Nya Lidköpings-Tidningen

Socialnämnden i Vara brast allvarligt i sin myndighetsutövning när man begränsade en mans umgänge med sitt familjehemsplacerade barn. Det har Socialstyrelsen nu kommit fram till. Fallet fick ett tragiskt slut när mannen tog livet av sig.
Nya Lidköpings-Tidningen, nlt.se - 4 september 2011


JO vill ha utredning om självmord
Av Mats Rosqvist

Justitieombudsmannen har anmodat Vara kommun att komma in med en utredning av det ärende när en man begick självmord efter att ha fått ett negativt besked per telefon.
Kommunen ska lämna ett yttrande den 5 september.
Det är den nu avlidne mannens far som via sitt juridiska ombud gjort en anmälan till JO.
De tragiska händelserna som ligger till grund för anmälan utspelade sig tidigt i våras.
Nya Lidköpings-Tidningen, nlt.se - 14 juli 2011


 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till NKMR:s Huvudsida
Powered by AIS