Swedish

Välj ditt språk

Vårsinspektionen: Ny tillsynsmyndighet

Tillsynsutredningen föreslår nu inom kort att en helt ny myndighet, Vårdinspektionen, ska ansvara för all tillsyn. Hittills har tillsyn av vårdinrättningar ombesörjts av länsstyrelserna, Socialstyrelsen och i viss mån kommunerna och Statens institutionsstyrelse, SIS, för tillsyn inom socialtjänsten. Socialstyrelsen ansvarar dessutom för tillsynen inom hälso- och sjukvården.

Tillsynen har varit undermålig eller obefintlig jfr Lst i Kalmar granskning av vanvård och misshandel av LVU-ade barn på Ekbackens behandlingshem. Artiklar i Dagens Nyheter och dn.se 2007-10-19

 

 

Ny myndighet ska sköta all tillsyn
Av Kari Molin

Behandlingshem där ingen tillsyn har gjorts på mer än tio år. Hem för funktionshindrade som aldrig inspekterats. Flickan Louise i Vetlanda som for illa i många år. Trots många sådana larmrapporter har inte mycket hänt.

Dagens Nyheter, dn.se - 2007-10-19

 

Förslagen från tillsynsutredningen
DN

I dag ansvarar de 21 länsstyrelserna, Socialstyrelsen och i viss mån kommunerna och Statens institutionsstyrelse, SIS, för tillsyn inom socialtjänsten. Socialstyrelsen ansvarar dessutom för tillsynen inom hälso- och sjukvården.
Ansvarsfördelningen är i dag oklar och regler tolkas olika över landet. Dessutom har en del dubbla roller, som SIS som ansvarar för tillsynen av sina egna hem.
Dagens Nyheter, dn.se - 2007-10-19

 

 

 

Tillbaka till Artiklar


Powered by AIS