ASKERSUNDSFALLET - Historien om hur ett föräldrapar fick sina barn hjärntvättade.

Ärendet började i början av 90-talet när barnen placerades frivilligt i fosterhem p g a de biologiska föräldrarnas hälsoproblem. Efter drygt ett år avslöjades mycket svåra förhållanden i fosterhemmet, där ett flertal barn var placerade. En pojke hade blivit misshandlad bl a genom slag med duschslangen och dessutom hade han fått en gaffel inkörd i kinden. De ovan nämnda föräldrarnas barn var för små för att kunna berätta något i polisförhören, men äldre barn berättade om hur de bl a blivit slagna med en käpp samt blivit tvingade att stå på tå med armarna upp i vädret som straff. Under tiden i detta fosterhem visste inte barnen vad fosterföräldrarna hette utan de blev tillsagda att kalla dem för mamma och pappa.

Samfunnsmagasinet.no har nu publicerat två artiklar om Askersundsfallet. Nedan följer också ett anförande som ordföranden i Arbetsutskottet i Askersund, Sonja Cederlöf, höll i ett annat fall den 24 oktober 1994. Läs och begrunda!

Rekordkrav etter ulovlig frihetsberøvelse

Foreldre og 2 barn stevner Askersund kommune i Sverige for utrolige 80 millioner svenske kroner..
Av: Jan Hansen / Göran Grauers.

Fokus Skandinavisk Barnevern.

Mange foreldre og deres barn står totalt rettsløs i en rekke skandinaviske barnevernsaker..
Den svenske prosessfullmektigen Göran Grauers i Motala gir oss noen groteske eksempler.
Av Göran Grauers

Sonja Cederlöfs anförande i socialnämnden i Askersund.

Strömstad år 1703?.
Nej, denna händelse äger rum i mars 1997. Häxprocessernas tid är inte förbi och följande utspelas.
Av Lars Jörgensson

Powered by AIS