FÖRSKOLANS GENUSINDOKTRINERING I FÖRHÅLLANDE TILL FÖRÄLDRARÄTTEN
En gemensam skrivelse från NKMR, Stiftelsen Familjekampanjen och Föreningen för barnens rätt till föräldrarnas tid

 


I oktober 2011 läste Krister Pettersson i Malmö, en artikel om en förskola i Malmötrakten som bedriver ett påstått framgångsrikt arbete för att få pojkarna att bete sig lite mer kvinnligt och flickorna lite mer pojkaktigt.

Det som framför allt fick Pettersson att reagera var följande formulering i artikeln:
Skulle någon [förälder] inte gilla vår pedagogik, t ex av religiösa skäl, får de acceptera att vi lyder under svensk lag.

Angiven formulering ledde till att Krister Pettersson tog initiativ till en skrivelse till Skolverket i vilken våra ovan uppräknade organisationer uppmanar Skolverket att ingripa mot en beteendepåverkan i nämnda förskola, som synes stå i strid mot Föräldrabalkens regler om föräldrarnas ansvar för sina barn samt Europakonventionens regler om föräldrarnas rättigheter.


Förskolans genusindoktrinering i förhållande till föräldrarätten
En gemensam skrivelse från NKMR, Stiftelsen Familjekampanjen och Föreningen för barnens rätt till föräldrarnas tid
Göteborg, Malmö, Västerås - 2012-06-10Skolverkets svar - 2012-06-27

Vi protesterar hos Skolverket

Barnens Rätt till föräldrarna tid

Artiklar

Rapporter

NKMR:s Entrésida