Advokat Dag Sverre Aamodts arbete för NKMR leder till utökad verksamhet i Norge med nyöppnat kontor.

Advokat Dag Sverre Aamodt har i Tönsberg inrättat ett nytt kontor för NKMR:s Norska avdelning. I samband med hedersutmärkelsen till Trude Strand Lobben har Dag Sverre Aamodt donerat en bok huggen i sten, graverad NKMR, för att understryka vikten av NKMRs arbete för skydd av barns och deras familjers mänskliga rättigheter i de nordiska länderna.

Vi vill gratulera till NKMRs nya kontor i Norge och tacka för den fina utmärkelsen till Trude Strand Lobben som Dag Sverre donerat för att visa på tyngden i avgörandet.

NKMR har under 25 år verkat för att stödja och skydda barn och familjer i de nordiska länderna.
Hedersutmärkelsen går i år till Trude Strand Lobben i vårt grannland Norge.
Trude Strand Lobben har, i den långdragna kampen för sin son, som av norskt barnevern blev bortadopterad,
visat att det finns rättvisa att finna utanför Norges gränser.
Den 19 september 2019 vann  Trude Strand Lobben en svidande seger över Norska staten och dess barnevern i Europadomstolens Grand Chamber.


CASE OF STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY (Application no. 37283/13)

Men trots Europadomstolens dom har inte barnevernet reparerat skadan och återförenat barnet med hans familj. Norges hållning i Fallet Trude Strand Lobben och hennes son bekräftar den omänskliga hantering av barn som sker inte enbart i Norge utan också i de övriga nordiska länderna.

Trude Stand Lobben NRK2
pdfHedersdiplom - Trude Stand Lobben

Stenbok
Den Norska statens agerande efter domen styrker än mer att NKMR:s arbete måste fortsätta med oförminskad styrka och att alla krafter behövs för att bemöta det våld som invånarna i Norden kan utsättas för av de myndigheter som i grunden är satta att stödja befolkningen.

Det är med stor fasa som vi gång på gång bevittnar dessa urskiljninglösa angrepp emot försvarslösa familjer som har trott på detta samhälle grundat på demokrati och yttrandefrihet samt ett fungerande rättssystem.

Powered by AIS