• Anmälan mot socialchefen vid Socialförvaltningen i Solna.

  Undertecknad Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR får härmed anhålla om att Justitieombudsmannen måtte utreda huruvida chefen för Socialförvaltningen i Solna gjort sig skyldig till fel och försummelse i tjänsteutövningen.

  Bakgrunden till min anmälan framgår av bifogade kopia av en artikel som publicerades i Expressen onsdagen den 26 maj 1999 med titeln "Socialarbetare förgrep sig på familjens barn".

  Av tidningsartikeln framgår att socialchefen i Solna underlåtit att polisanmäla den 41-åriga man som Socialförvaltningen utsett som stödperson för familjen. Genom att underlåta polisanmälan, trots att Socialförvaltningen genom moderns anmälan fått kännedom om övergreppen, har socialchefen gjort sig skyldig till grovt tjänstefel. Socialchefens underlåtenhet är av så allvarlig art att JO bör anmäla socialchefen till åtal för tjänstefel.

  Frågan är av sådan beskaffenhet att Justitieombudsmannens ingripande synes påkallat.

  Olofstorp, 1999-06-28

  Ruby Harrold-Claesson
  Jur. kand.
  Ordf. i NKMR.

Tillbaka till JO-index

Powered by AIS