Justitieombudsmannen har en egen hemsida:

Justitieombudsmannen

 

ANMÄLNINGAR OCH BESLUT

 

Vad är Justitieombudsmannen?


JO-anmälan mot socialnämnden i Karlstad och JO:s-beslut

Dalslandsfallet – JO:s svar på Birgitta Hellwigs JO -anmälan

Dalslandsfallet - Birgitta Hellwigs JO-anmälan

Filipstadsfallet – JO-beslut

Örnsköldsviksfallet. Sven-Erik Bergs JO-anmälan

Vedklyvsfallet. NKMR:s JO-anmälan

Fallet Beatrice. NKMR:s JO-anmälan

Tonårig flicka omhändertagen trots att rättslig grund saknades - JO-beslut 2007-06-27 mot socialnämnden i Haninge kommun

Fosterbarn dog i trafik olycka - Siv Westerbergs JO-anmälan 

Siv Westerbergs JO-anmälan med anledning av TV3 "Insider" reportage om Fidaie

Siv Westerbergs JO-anmälan med anledning av 17-årig pojkes suicid

17-ÅRIG POJKES SUICID - JO:S-BESLUT

Fallet Tommie Karim - Siv Westerbergs JO-anmälan

Fallet Tommie Karim - JO:s-beslut

Siv Westerbergs JO-anmälan mot socialsekreterare

Boråsfallet - NKMR:s begäran om Justitieombudsmannens granskning av tjänstemännens vid viss socialförvaltning agerande.

JO-anmälan mot Linköpings kommun

Komplettering av JO-anmälan mot Linköpingskommun

Yttrande över socialtjänstens yttrande till JO

JO kritiserar socialtjänsten

Siv Westerbergs JO-anmälan

JO-anmälan mot viss socialsekreterare

Karlskogafallet - JO-anmälan

Karlskogafallet - JO's beslut

JO kritiserar socialnämnd

Charlott Johanssons anmälan till Justitieombudsmannen

 JO-anmälan mot socialtjänsten Stockholm m fl - Christina Ekmanfallet

JO's beslut i Christina Ekmanfallet

  JO-anmälan mot socialtjänsten Solna - socialarbetaren förgrep sig på familjens barn

  JO's beslut i Solnafallet

Powered by AIS