ANMÄLNINGAR TILL RIKSREVISIONSVERKET

Riksrevisionsverkets svar på NKMR:s anmälan

Begäran om Riksrevisionsverkets granskning av allvarligt slöseri med skattebetalarnas pengar.

Jur. kand. med. lic Siv Westerbergs anmälan av fallet med socialtjänstens bevakning av 12-årig Boråspojke för att hindra honom från att träffa sina morföräldrar.

Boråsfallet - NKMR:s begäran om Riksrevisionsverkets granskning av allvarliga fall av slöseri med skattebetalarnas pengar