God Jul och ett Gott Nytt År 2005
tillönskas alla besökarna till NKMR:s hemsida


 

god_jul_2004

 


 Vi i NKMR beklagar det lidande som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer utsätts för. Julen är en familjehögtid. Likväl förvägrar de sociala myndigheterna/barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer.

Sveriges justitiedepartement kommer att hålla ett möte den 10 februari 2005 om "en ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna". Det är hög tid att barnens mänskliga rättighet till sina föräldrar och föräldrarnas och släktingarnas mänskliga rättighet till sina barn (Artikel 8 i Europakonventionen) respekteras av myndigheterna i de nordiska länderna.

 
Vänliga hälsningar från

Ruby Harrold-Claesson

Ordf.
 


 

 

 Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS