Socialsekreterare idkar handel med andras barn
Av Sven-Erik Berg, Nordmaling

(Insändare tidigare publicerad i Västerbottens Folkblad den 10 januari 1997)

"De skickas till ett land där de inte hör hemma." Media har på senare tid, under den rubriken och andra jämförbara rubriker, redogjort för några fall av utvisning. Det handlar då om invandrare som utvisas från Sverige till ett land där de ändå har sitt ursprung och sina rötter.

Samtidigt kan vi konstatera att flera hundra svenska barn årligen tas ifrån sina anhöriga och placeras i familjer och miljöer där de inte alls hör hemma. I en del fall finns det möjligen försvarbara skäl, men det förekommer även fall där helt andra intressen än barnets bästa styr beslut och åtgärder.

Vårt sociala system gör det i dag fullt möjligt för mindre nogräknade socialsekreterare att idka handel med andras barn. Och möjligheten utnyttjas! Varför vågar inte tidningar och andra media granska verksamheten utifrån de affärsmässiga möjligheter som faktiskt existerar i kontakten mellan socialsekreteraren och tilltänkta fosterföräldrar?

Powered by AIS