Socialtjänsten – en totalitär maktapparat. Två inläggInläggen är tidigare publicerade på Sourze, den 18  resp. 22 november 2010, som kommentar till Daniel Hammarbergs artikel:
"
Socialtjänsten – en totalitär maktapparat"

Inläggen återges här eftersom det är möjligt att lägga länkar i dessa texter till de personer och annat som omnämns i inläggen.Socialtjänsten – en totalitär maktapparat

Av Ruby Harrold-Claesson
Det som Daniel Hammarberg och jag kritiserar är socialtjänstens åtgärder mot barn och deras föräldrar - åtgärder som inte bara drabbar de enskilda barnen och deras föräldrar utan hela deras släkt. Det som socialtjänsten gör för de gamla i hemtjänsten kan inte på något sätt jämföras med som görs mot barn och ungdomar och deras familjer
sourze.se - 2010-11-22
Socialtjänsten – en totalitär maktapparat

Av Ruby Harrold-Claesson
Socialtjänsten är en makthungrig, resursslukande inrättning som inte hör hemma i ett land som vill beteckna sig som civiliserat och demokratiskt.
sourze.se - 2010-11-18


 

Socialtjänsten – en totalitär maktapparat
Av Daniel Hammarberg, Sourze, sourze.se - 2010-11-16 

Powered by AIS