pdfSOU 2015:71. Konkreta förslag till en total omstöpning av LVU
Advokat Tryggve Emstedt, jur. kand., med. lic, Siv Westerberg, jur. kand., Jenny Beltrán, jur kand., Madeleine Johansson, jur kand., Rigmor Persson, jur kand, Elisabeth Scheffer, och jur.kand., Ruby Harrold-Claesson, praktiserande jurister och styrelsemedlemmar och medverkande i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna, har lämnat ett yttrande över SOU 2015:71.
NKMR var en av remissinstanserna i den tidigare regeringens satsning: En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009.

Vi konstaterar att förslaget till ny lagstiftning i Lag om vård av unga, LVU, SOU 2015:71 som regeringens särskilda utredare, Håkan Ceder, har lämnat går i motsatt riktning mot:
1 - de resolutioner och riktlinjer som har utarbetats i
Europarådets parlamentariska församling (PACE) och andra europeiska riktlinjer.

Powered by AIS