Det är med djupt beklagande som vi i NKMR meddelar att vår avhållne medlem, Dr. Per Westerberg, make till NKMRs medgrundare, jur kand, med lic Siv Westerberg, har avlidit.
Per Westerberg, 95 år gammal, avled den 13 januari 2013.

Per Westerberg
Siv WesterbergJur.Kand Siv Westerberg

Dr. Per Westerberg har för NKMR:s grundare varit ett starkt stöd och motivation. Han har även stöddat sin maka i kampen emot samhällets orättvisor.


Styrelsens i NKMR tillsammans med våra medlemmar och sympatisörer vill härmed framföra vårt djupaste deltagande till Per Westerbergs efterlevande.

Må vår bäste Per vila i frid

Powered by AIS