Socialstyrelsen fick i maj 2012 via massmedia kännedom om Donias dödsfall och tog initiativ till en granskning av ärendet, som resulterade i ett tillsynsbeslut i februari 2013.
I beslutet riktades viss kritik mot socialnämndens handläggning. Kritiken handlade om bl.a. bristande utredning av fosterhemmet, bristfällig uppföljning av vården samt avsaknad av genomförandeplan.

Omedelbart efter Donias död beslutade polismyndigheterna att ingen förundersökning skulle inledas. Donias mamma; Annina Karlsson, har kämpat i tre långa år för att hennes dotters död ska utredas och att de skyldiga ska bestraffas.

Men, åklagarna vill inte utreda omständigheterna kring Donia Hassans död.

Överåklagaren, Marianne Ny, som håller Julian Assange som gisslan i London sedan flera år tillbaka, har i ett beslut meddelat den 11 augusti 2014 vägrat utreda huruvida Donia hade blivit utsatt för sexuella övergrepp i fosterhemmet.

Under 2014 inledde åklagarmyndigheten förundersökning mot socialtjänsten för tjänstefel, men i beslut som meddelades 2015-04-21 lagom till Donias treårs dödsdag meddelade kammaråklagaren Mathias Larsson följande beslut:

"För att en enskild person ska dömas ror tjänstefel krävs att man uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Om gärningen vid en samlad bedömning är att anse som ringa ska inte dömas till ansvar. Vid en sådan helhetsbedömning måste särskild hänsyn tas till vilken betydelse den aktuella gärningen har haft vid myndighetsutövningen och i vad mån det går att visa att gärningen faktiskt orsakat olägenhet eller skada.

Efter att ha tagit del av socialstyrelsens utredning samt efter att förhör har hållits med bl.a. familjehemskonsulent, handläggare vid socialförvaltningen och socialnämndens dåvarande ordförande kan konstateras att det i vart fall inte går att bevisa att det vid handläggningen har förekommit sådana felaktigheter att straffrättsligt ansvar för tjänstefel föreligger."
Förundersökningen läggs därför ner."


En liten stilla fråga: hade Mathias Larsson underlåtit att väcka åtal om det hade varit hans barn eller något av hans släktingars eller vänners barn? Det tror jag inte.

Headlines - Donia

Och ännu har inte fosterfamiljen som tjänade 2850 kr per dag för "vården" eller rättare sagt vanvården av Donia Hassan, som ledde till hennes förtidiga död, ens blivit ifrågasatt för en brottsundersökning!

Föräldrar som daskar till sina barn får sina barn tvångsomhändertagna av socialen och de blir utsatta för långa utdragna rättsprocesser och blir dömda som brottslingar. Men fosterfamiljer som dödar barn som de får betalt för att vårda kör i en gräddfil. De undgår åtal - kanske på grund av de har kontakter eller är valda av statens myndigheter!

Ett är dock säkert: hade Donia Hassan dött under lika vidriga förhållanden i sin mors vård, då hade Annina Karlsson inte hunnit blinka förrän hon hade blivit åtalad för grov misshandel och vållande till annans död - eller mest sannolikt - för mord!

Är det acceptabelt i ett "civiliserat, demokratiskt, rättssamhälle" att barn som tvångsomhändertagits av socialmyndigheten skall möta en förtidig död?

Svaret måste vara ett rungande Nej!

Nedan följer en sammanställning av artiklar om fallet Donia Hassan, som tidigare publicerats i olika media.
Fallet Donia Hassan i andra media

Flickas död leder inte till åtal - P4 Kristianstad | Sveriges Radio
2015-04-24


Donia Hassan var dödssjuk - fick inte vård - TV4
2014-10-14Blev inte behandlad mot sjukdomen - dog | Kvällsposten
2013-02-21


Donia, 15, vanvårdades till döds | Nyheter | Aftonbladet
2014-10-16


Ann Helena Rudberg: Varför dog Donia Hassan?
2012-05-02

15-year-old Donia Dead From Mono in Swedish Foster Care
By Daniel Hammarberg, American Daily Herald, americandailyherald.com - 30 April 2012


Tillbaka till NKMR

 Powered by AIS