Ändra kontakt

Rigmor Persson
Placering:
Kassör
Adress
Olof Persvägen 28
Särö
429 42
Sverige
Telefon
+46 31 93 57 95

Annan information

Annan information

Jur. kand, Göteborg

 

Rigmor Persson bor sedan 1967 på Särö söder om Göteborg.

Förutom konst, hav, natur och djurintressena är det myndighetsmissbruk i alla former som engagerar mycket starkt.

Familjen har tre barn varav den ene sonen fd
kammaråklagaren Stefan Holmlin falskt anklagades för incest mm av fd hustrun i en vårdnadstvist. Efter flera uppslitande och kränkandeprocesser tog Stefan Holmlin sitt liv den 5 april 2002. Av den anledningen är det just "de falska anklagelserna om incest" och de häxprocesser som ibland bedrivs i våra domstolar som ligger varmast om hjärtat.

 

Rigmor Persson har kontakt med flera män som är falskt anklagade och ger råd och stöd samt besöker oskyldigt dömda i fängelset.