ARKIV 6

Tidigare publicerade artiklar

Adopterade och f.d. fosterbarns egna berättelser

Frans Lovasz berättelse
Av Frans Lovasz

Redogörelse för min barndom. Alexander Aminoff berättar.
Av Alexander Aminoff

Charlotts brev till Norska Amnesty - En 15-årig flickas rop på hjälp
Charlott Johansson

En norsk pikes brev til sin pappa
Av piken "NN" selv

En 13-årig piges opfattelse af sin egen tvangsfjernelse
Av Rikke Nilsen


12-årige Maria til kommunen:
- Forstår I ikke, at jeg bare så gerne vil hjem?


Nå vil hun hjelpe andre
Tekst: Tomas Kothe Næss Morten Bertelsen

Anja vet hur det är att bo i fosterhem
Av Petra Östgård


Gisela forteller

 Tonjes brev til barnevernet
av Tonje selv

14-årig dreng lever i skjul for politiet
Nyhetsartikel i Ekstrabladet

Tortyr utan redskap
av Gudrun Larsson

Saksøker kommunen for ødelagt barndom

I morgen skal Inger fortelle retten om sin grufulle oppvekst. 26-åringen saksøker Trondheim kommune fordi barnevernet ikke tok henne ut av et hjem preget av dop og vold. Hun får støtte av moren.
Av Pål E. Solberg Hege, Kristin Ulvin

Elakt spel
En serie artiklar av Gert Svensson

- Vi må tro på barna når de forteller om egne opplevelser?
Av Jan Hansen

Barn som blir utstøtt
Av Øystein L. Pedersen

Adopterade har två familjer
Av Hanna Sofia Jung Johansson

Powered by AIS