Frisk tvångsvårdas olagligt - Debattinlägg

Av Klas Rosengren, Göteborg

 

 

  

 

Klas Rosengren är pensionerad röntgenolog. Inlägget som är tidigare publicerat under rubriken "Ernst berör något mycket känsligt!" i Svenska Dagbladet, är en reaktion på Dr. Bertil Ödlunds artikel "Frisk tvångsvårdas olagligt" som var publicerad i Brännpunkt.

 

Klas Rosengren tillhör det försvinnande fåtal människor som i dag ger sig ut i den offentliga debatten med angivande av sitt riktiga namn - och telefonnummer - dvs med civilkurage nog att stå för sina åsikter.

Inlägget återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

Som ung medicinare var det påfallande att de kamrater som med iver ägnade sig åt psykiatri och psykologi också i många fall var de som i litet eller stort var avvikare och lite "originella" personligheter. Helt naturligt gled de också in i sitt speciella intresseområde och blev snart specialister. Senare i yrkeslivet - då kontakt behövdes med psykiatriker - var och är det väldigt noga med att man väljer en av de ganska få "normala" utövarna av specialiteten.

 

Det måste vara ett oerhört känsligt och svårt arbete att placera rätt personer på viktiga positioner med stort inflytande över t ex tvångsintagna! Detta särskilt som antalet lämpliga sökande till dessa udda platser i landets avkrokar oftast inte attraherar särskilt många sökande. Problem av denna art brukar inte diskuteras öppet - i Sverige har vi en sedan lång tid grundad tradition av auktoritets tro - "om Gud ger ett arbete så ger Gud också förmågan att sköta det". Det kanske inte är så!!

 

Men hur skall man manövrera för att ändra på situationen!?

 

Frisk tvångsvårdas olagligt. Av Bertil Ödlund

 

Frisk tvångsvårdas olagligt Debattinlägg. Av Berndt Eriksson

 

Tvång i vården

 

Tillbaka till Artiklar

  

 

Powered by AIS