Fristad kommundel får allvarlig kritik av länstyrelsen

Socialtjänsten i Fristad förbjuder kontakter med morföräldrar

Av Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand, Ordf. i NKMR

 

 

 

Artikeln sändes till Göteborgs-Postens internetupplaga insändarsektion "Fria Ord" "Socialt och samhälle" den 6 december 2002.

 

Fria-ord redaktionen vägrade publicera insändaren med följande motivering:

 

"Refuserat.

Det ser ut som om du klippt den här nån annanstans ifrån.

MVH

Anders B"

Webmasters anmärkning:  Anders B = Anders Berggren

 

 

 

 

En 12-årig Boråspojke som vill ha kontakt med och besöka sina morföräldrar har hindrats därifrån av socialarbetarna i Fristad. Den minderåriga pojken har av socialarbetarna tvingats skriva på ett avtal om att han ska avstå från alla kontakter med sina morföräldrar som har uppfostrat honom.

 

Ärendet har skakat om samhället och är mycket infekterat. I botten ligger en allvarlig familjekonflikt som lett till att ett barn kommit svårt i kläm mellan stridande medlemmar i familjen.

 

Fallet som är tämligen unikt har fått massmedial uppmärksamhet. Socialtjänsten betalar dygnet runt bevakning av pojken till en kostnad av 3000 kr/dygn. Sociala utskottets ordförande, folkpartisten Sture Karlsson i Fristad, sparkades på grund av att han kritiserade socialtjänstens beslut. Han anklagas för att han vill återförena pojken med morföräldrarna.

 

NKMR har gjort en JO-anmälan mot socialtjänsten i Fristad pga deras agerande mot pojken och hans morföräldrar. JO utreder fallet. En anmälan till Riksrevisionsverket pga det onödiga slöseriet med skattebetalarnas pengar, föranledde ingen åtgärd. RRV gör effektivitetsgranskningar, men uppdraget medger inte granskning av enskilda kommuner.

 

Fallet anmäldes till länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillsynsenhet riktar nu skarp kritik mot socialtjänsten. Kritiken riktar sig helt och enbart mot tjänstemännens agerande att tvinga den minderåriga pojken att ingå ett avtal med dem.

 

 

Utdrag ur "avtalet"

I avtalet "förbinder sig" pojken med namnteckning att "inte ringa, skriva, eller åka till (sina släktingar). Det har socialtjänsten bestämt..... X vet att om X inte följer detta avtal så kanske socialtjänsten måste bestämma att X inte kan bo kvar hemma." Avtalet riktar sig enbart till den minderåriga pojken och ger ingen information om socialtjänstens delaktighet utöver sanktioner, konstaterar socialdirektör Bengt Andersson i skrivelsen.

 

Av en artikel av Jan Lindsten i Borås Tidning den 30 november framgår att Fristads kommundelschef Roland Axelsson anger att han tar allvarligt på kritiken från tillsynsenheten. Han ansåg att ett sådant här avtal inte ska få förekomma och skrivelsen har redan lett till åtgärder. Bland annat har rutinerna i socialärenden stramats upp så att i praktiken alla beslutsärenden ska passera det sociala utskottet, enligt BT.

 

Kommundelschefen menade att detta handlar om rättssäkerhet. Det var just därför de själva ville få en granskning av hur de hade hanterat ärendet.

 

En del av Sture Karlssons kritik av sin egen socialförvaltning bekräftas nu däremot indirekt i tillsynsrapporten. Av BT artikeln framgår att Karlsson har tidigare uppgett att han bett om att få ta del av ett avtal som det cirkulerat uppgifter om, utan att få detta. Som ytterst ansvarig beslutsfattare hade han rätt att få ta del av samtliga handlingar i ett socialärende.

 

Kommundelschefen Roland Axelsson ville dock inte lämna någon kommentar i just den här delen av det känsliga fallet. BT sökte även Sture Karlsson för en kommentar utan att nå honom.

 

 

Kompetensen inom socialtjänsten

Man behöver inte vara utbildad jurist för att ha vissa baskunskaper som t ex att en minderårig, dvs ett barn, inte kan ingå ett bindande avtal. Att socialtjänstens i Fristad personal har tvingat den 12-årige pojken att skriva på ett avtal där han åtar sig att inte ha kontakter med sina älskade morföräldrar är kriminellt. Det måste således bli rättsliga påföljder för den socialarbetaren som har upprättat avtalet med pojken.

 

Normalbegåvade samhällsmedborgare och även åtskilliga av de föräldrar som av socialtjänstens personal har blivit utdömda såsom ovärdiga uppfostrare av sina egna barn har länge ifrågasatt kompetensen inom socialtjänsten.

 

Jag begränsar mig till ett exempel:

 

I "Rättsstaten åter!" visar fd Hovrättsrådet Brita Sundberg-Weitman hur socialtjänstens personal åkte till Helsingfors för att återföra 10-årige Alexander Aminoff som hade flytt undan de outhärdliga förhållandena han levde under i fosterhemmet. JO väckte inte åtal mot de felande tjänstemännen. JO påstod att de inte kunde veta att de begick en brottslig handling.

 

Med anledning av rättsövergreppet mot den 12-årige pojken och hans morföräldrar samt den uppenbart brottsliga handlingen som socialtjänstens personal har vidtagit mot honom då de har tvingat honom att ingå ett avtal med dem ställs frågan om kompetensen - och straffriförklaringen - för socialtjänstens personal åter igen på sin spets.

 

Jag vill också påminna om att socialautskottet vid SDN-Bergsjön, under ledningen av ordföranden Tony Curry, blev anmälda till yrkesinspektionen och vitesförelagda pga att utskottet begärde att socialarbetarna skulle göra ordentliga utredningar.

 

Är detta godtagbart eller nödvändigt i ett civiliserat, demokratiskt samhälle? 

 

Svaret måste bli ett rungande: Nej!

 

 

 

Politiker kritiserade beslut – fick sparken. Av Clas-G Niklasson

 

NKMR:s anmälan till RRV

 

NKMR:s anmälan till JO

 

Hög tid att avskaffa odemokratiska maktstrukturer

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS