RRV:s SVAR PÅ NKMR:s ANMÄLAN

 

RIKSREVISIONSVERKET

Avdelningen för Effektivitetsrevision            Datum                          RRV dnr

                                                                  2002-10-28                 9-2002-0885

ER1                                                           Ert datum                     Er beteckning

/kl                                                              2002-10-14

 

 

NKMR

Ruby Harrold-Claesson

Ströms väg 37

424 71 OLOFSTORP

 

 

Begäran om Riksrevisionsverkets granskning av allvarliga fall med slöseri med skattebetalarnas pengar

 

Riksrevisionsverket (RRV) har mottagit Ert brev avseende begäran om RRV:s granskning av allvarliga fall av slöseri med skattebetalarnas pengar.

 

Avdelningen för effektivitetsrevisionen inom RRV, som jag företrader, genomför årligen ett tjugotal effektivitetsgranskningar inom olika politikområden. Granskningarna är oftast initierade av verket. Det förekommer dock även att granskningar genomförs på uppdrag av regeringen.

 

Angående Er begäran om granskning vill jag hänvisa till RRV:s uppdrag, som inte medger granskningar av enskilda kommuner. Min rekommendation är mot den bakgrunden att Ni, för begäran om granskning av ärendena i fråga, i första hand vänder Er till länsstyrelsens sociala enhet eller motsvarande i länet. Detta eftersom länsstyrelsen har ett ansvar för tillsyn över socialtjänsten på regional nivå. En möjlighet är vidare att vända sig till Socialstyrelsens sociala tillsynsenhet, som har ett tillsynsansvar över socialtjänsten på nationell nivå.

 

För ytterligare frågor går det bra att kontakta undertecknad. Som ett exempel på RRV:s effektivitetsgranskningar bifogas ett exemplar av RRV:s rapport Tillsyn av behandlingshem för barn och ungdomar.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Gunnar Gustafsson

Avdelningsdirektör

 

______________________________________________________________________________________

Postadress                                Besöksadress                   Telefon                          Fax

Box 45070                                  Drottninggatan 89            08-690 40 00                   08-690 41 00

104 30 Stockholm

 

 

Boråsfallet & Sävsjöfallet - NKMR:s anmälan till RRV

 

Boråsfallet - Jur. kand med lic Siv Westerbergs anmälan till RRV

 

Tillbaka till RRV - Anmälningar och beslut

 

 

Powered by AIS