Riskfyllt att arbeta på socialkontor

Såväl Dagens Nyheter (DN) som Sveriges Television (SvT) skriver den 11 augusti 2004 om att Akademikerförbundet, SSR, har gjort en undersökning om socialsekreterarnas arbetssituation där det framgick att våld och hot blivit en allt vanligare del av vardagen för denna yrkeskår.

Artikelförfattaren har emellertid inte gjort sig besväret att fråga varför socialsekreterarna - som själva utsätter sina medmänniskor (som i deras språkbruk kallas för "klienter") för hot och våld i olika situationer - blir utsatta för hot och våld. T ex säger socialsekreterarna till föräldrar att lämna ifrån sig sina barn "frivilligt" annars kommer barnen att tas från dem genom LVU. Är inte detta ett hot?

Den utlandsfödde ordföranden i socialnämnden i Bergsjön begärde att socialsekreterarna skulle upphöra med att hota föräldrarna i stadsdelen. Socialsekreterarna anmälde SDN-Bergsjön till Yrkesinspektionen med påstående om att de hade blivit "kränkta i sin yrkesutövning". Året var 1996.

 

Under två års tid rapporterade Göteborgs Tidningen (GT) om den terror som socialtjänsten i Götene utsatte familjen Dolhamre - "Götenefallet" - för. Listan över våldet som utövas av socialtjänsten mot en svenska befolkningen kan göras åtskilligt längre, men det här exemplet räcker i detta sammanhang.

 

Det är helt klart att ingen vill bli utsatt för våld eller hot i sitt arbete men det brukar heta att "Våld föder våld". Det förefaller dock som om man inte tänker i sådana termer när man själv är den drabbade. Det förefaller också som om socialsekreterarnas arbetssituation är viktigare än de människors liv som blir ödelagda genom deras åtgärder.

 

 

 

 

Riskfyllt att arbeta på socialkontor
Av Cecilia Jacobsson

Var fjärde kommun saknar utbildning för hur de anställda ska hantera hotfulla situationer.

På landets socialkontor finns regler för hur man hanterar våldsamma och hotfulla situationer. Problemet är bara att personalen inte känner till dem.

 

 

 

Jobb på socialkontor riskfyllt

SvT.se

I nio av tio kommuner förekommer våld och hot mot socialsekreterare minst någon gång per år. Det visar en undersökning som Akademikerförbundet SSR gjort. Nu har SSR låtit Temo undersöka vad socialcheferna anser om problemet.

 

 

 

 

Konflikten i stadsdelsnämnden Bergsjön, Göteborg

 

Kampen om Barnen - Götenefallet
En artikelserie i Göteborgs-Tidningen den 9 - 14, 22 och 24 november 2002 samt den 27 mars och den 30 oktober 2003

 

GT granskar Götenefallet

BARNEN TVINGADES ATT BO MED KNARKARE

Fortsättningsserien av artiklar om Götenefallet publicerade i Göteborgs Tidningen (GT) och Expressen den 2 - 6 januari 2004.

 

Götenefallet - Tre insändare

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Powered by AIS