•   

NKMR:s begäran om besvärshänvisning

Eftersom Datainspektionen den 19 maj 2000 ålade NKMR att omedelbart upphöra med vår "SÖK-Tjänst" utan att meddela besvärshänvisning för överklagande, begärde vi besvärshänvisning.

 

 

        • 2000-05-24

          

               • Datainspektionen
                Katarina Högquist
                Box 8114
                104 20 Stockholm

                 

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Dnr 741-2000

 

Ärende: Begäran om besvärshänvisning

I anledning av det av Er kommunicerade beslutet daterat 2000-05-19 vari anförs att "Datainspektionen förutsätter att NKMR beaktar (...) och omedelbart upphör med den aktuella behandlingen av personuppgifter om tvångsomhändertagna barn" begär undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., att Datainspektionen skall lämna besvärshänvisning.

Olofstorp, dag som ovan.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand.
Ordf. i NKMR

 

DI-tillsynsärende

Den anonyma anmälan

DI-författningssamling

NKMR:s yttrande

DI-beslut 2000-05-19

Tillbaka till Huvudsidan

Powered by AIS