Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

 

 

Till Regeringsrätten

 

Överklagande och ansökan om prövningstillstånd

 

 

Klagande:                     Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter 855102-0053

                                      Ströms väg 37

                                      424 71 OLOFSTORP           

                             

Motpart:                       Datainspektionen 

                                      Box 8114

                                      104 20 Stockholm

 

                                     

Saken                            Tillsyn enligt personuppgiftslagen

 

 

 

Överklagad dom:         Dom meddelad 2005-03-31 av Kammarrätten i Stockholm

                                      i mål nr 1872-04

                                     

______________________________________________________

 

 

 

 

Härmed överklagar undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR, ovan angivna dom meddelad av länsrätten i Stockholms län.

 

 

På NKMR:s vägnar yrkar jag om att Regeringsrätten med ändring och undanröjande av kammarrättens dom måtte finna Datainspektionens föreläggande av den 19 maj 2000 vari NKMR förelades att omedelbart upphöra med vår SÖK-Tjänst - ett ingripande som utgör en allvarlig kränkning av yttrandefriheten.

 


På grund av en för närvarande mycket arbetsbelastning anhållet jag om anstånd med att komplettera NKMR:s talan.

 

Om anstånd anhålles t o m den 17 juni 2005.

 

Olofstorp den 11 april 2005

 

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson,

Jur. kand.

Ordf. i NKMR

www.nkmr.org

 

 

Tillbaka till NKMR:s SÖK-Tjänst och yttrandefriheten

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Powered by AIS