Frisk tvångsvårdas olagligt - Debattinlägg

Av Berndt Eriksson, jur. kand

 

 

  

 

Berndt Eriksson är jurist. Han har arbetat som polis, åklagare och som säkerhetschef på Posten. Han är arbetar fortfarande inom juridiken, bl. a som ombud i olika mål.

Inlägget är tidigare publicerat i SvD den 8 april 2001 som läsarreaktion på Bertil Ödlunds artikel "Frisk tvångsvårdas olagligt" som publicerades i Brännpunkt i SvD.

Berndt Eriksson tillhör det försvinnande fåtal människor som i dag ger sig ut i den offentliga debatten med angivande av namn, adress och telefonnummer - dvs med civilkurage nog att stå för sina åsikter.

Inlägget återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

När ansvar hamnar mellan stolar blir effekterna som i nu beskrivet fall hårresande. Jag har erfarenhet från både polis- och åklagaryrket och har alltid ifrågasatt detta med särskild påföljd pga psykisk sjukdom.

 

Domstolens sak är att finna om en viss gärning begåtts och bestämma påföljd därefter för den skyldige. Även när någon begått en bestialisk gärning skall påföljden bestämmas därefter. Uppsåtet att döda någon på ett särskilt grymt sätt indikerar ofta psykisk sjukdom enligt vårt synsätt.

 

Den omyndighetsförklaring som idag görs av de psykiskt sjuka är djupt orättvis. Straffvärdet för en gärning skall bedömas för sig. Om den skyldige de facto är psykiskt sjuk skall han/hon beredas vård som andra inom ramen för straffets avtjänande.

 

Att det krävs särskilda inrättningar för att ta hand om särskilt farliga personer är självklart och de finns redan. Jag anser det tillhöra en människas grundläggande rättighet att veta hur länge han/hon skall vara frihetsberövad pga begånget brott.

 

Vilka krafter medverkar till att nu aktuell ordning får fortgå?

 

 

Frisk tvångsvårdas olagligt. Av Bertil Ödlund

 

Tvång i vården

 

Tillbaka till Artiklar

 Powered by AIS